Vlastimil Slovák

Vlastimil pracuje v KPMG od roku 2022 a je součástí teamu Interního auditu a Compliance. Podílí se na projektech, kde navrhuje, optimalizuje a implementuje vnitřní kontrolní systémy, především v oblasti compliance a risk managementu. Účastní se interních auditů v nejrůznějších oblastech. Vlastimil pracoval mnoho let jako podnikový právník. Má zkušenosti s nastavováním a kontrolou vnitřních předpisů a procesů, stejně jako s řešením problémů ve všech oblastech práva. Věnoval se také dohledu nad finančními zprostředkovateli v oblasti compliance a AML.