Nejbližší školení

Daňové aspekty marketingových aktivit ‒ na co si dát pozor?
Daňové aspekty marketingových aktivit ‒ na co si dát pozor?
Ing. Hana Čuříková
25. 10. 2016 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při organizaci různých marketingových aktivit, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti. Zaměříme se zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematiku budeme ilustrovat na základě praktických zkušeností a na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
Opatření EU a OECD proti vyhýbání se daňovým povinnostem...
Opatření EU a OECD proti vyhýbání se daňovým povinnostem...
Jan Kiss, Luděk Vacík
26. 10. 2016 (3 000,- Kč)
OECD projekt BEPS a navazující EU směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem mění daňové prostředí. Prodiskutujeme a na obecných příkladech ukážeme možné dopady navrhovaných opatření na odečitatelnost úroků z úvěrů, využívání holdingových společností, výplatu dividend a další.
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
1. 11. 2016 (3 000,- Kč)
IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování a zajištění čisté pozice až po účtování o časové hodnotě ve vlastním kapitálu. Nejvýznamnější změnou však bude přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9 a jaké přinese změny v účetním zachycení?
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)
Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM
2. 11. 2016 (6 600,- Kč)
Nový způsob výpočtu a vykazování opravných položek z finančních aktiv (úvěry, pohledávky, cenné papíry apod.) je nejvýznamnější změnou, kterou přináší IFRS 9. Snížení hodnoty (impairment) bude představovat výzvu jak pro účetní oddělení, tak pro řízení rizik, ale i oddělení IT, které bude muset upravit systémy a sledovaná data. Zjistěte, jaké se očekávají dopady na banky, pojišťovny a komerční podn
DPH u mezinárodních obchodních transakcí – příklady z praxe
DPH u mezinárodních obchodních transakcí – příklady z praxe
Ing. Klára Kameníková, Ing. Veronika Jašová
3. 11. 2016 (4 500,- Kč)
Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v zahraničním obchodu. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování těchto služeb, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.
IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky
IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky
Ing. Lucie Prajzlerová
8. 11. 2016 (3 000,- Kč)
Na školení se blíže seznámíte s novým standardem pro vykazování výnosů, který sjednocuje jejich úpravu pod jedinou regulaci. Představíme vám nový standard a zaměříme se na to, v čem se liší od standardů stávajících (IAS 18 – Výnosy a IAS 11 – Stavební smlouvy). Dozvíte se také, jaké dopady má zavedení nového standardu na jednotlivé druhy společností a odvětví.
Převodní ceny u finančních transakcí pro nebankovní subjekty
Převodní ceny u finančních transakcí pro nebankovní subjekty
Ing. Zdeněk Řehák, Libor Klapuch
10. 11. 2016 (5 900,- Kč)
Pomocí praktických příkladů se dozvíte, jak stanovit úrokovou míru u úvěrů mezi spřízněnými osobami, aby její výše byla před správcem daně obhajitelná, jak přistupovat k bezúročným půjčkám, jaké jsou principy cash poolingu, kdy je vhodné k němu přistoupit, jaké problémy v souvislosti s ním v praxi nejčastěji vznikají a další informace z oblasti garancí.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
V roce 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.
Jak uplatnit DPH v oblasti automobilového průmyslu? – BRNO
Jak uplatnit DPH v oblasti automobilového průmyslu? – BRNO
Ing. Šárka Hakrová, Ing. Veronika Jašová
15. 11. 2016 (5 900,- Kč)
Na praktických příkladech obchodních transakcí vám ukážeme jak uplatnit DPH v automobilovém průmyslu. Dozvíte se, s jakými daňovými úskalími se můžete setkat, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti.
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9
Chcete získat rychlý přehled o praktických dopadech na regulatorní výkaznictví a zveřejňované informace. Chcete se připravit na plánované změny v regulatorním výkaznictví FINREP podle nového standardu IFRS? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, které oblasti mají nejasný nebo komplexní výklad?
Manipulace historických finančních informací a plánů pro finanční instituce
Manipulace historických finančních informací a plánů pro finanční instituce
Ing. Jaroslav Mydlo, Ing. Petr Chylek, ACCA
23. 11. 2016 (6 600,- Kč)
Seznámíme vás s nejčastějšími oblastmi manipulace či nesprávného výkladu historických a budoucích finančních informací. Ukážeme vám, jak efektivně analyzovat finanční plány a rychle identifikovat jejich klíčové nedostatky a hlavní rizikové faktory. Podělíme se s vámi o příklady z naší praxe.
Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2017
Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2017
Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování ČNB (COREP a FINREP) podle nové metodiky? Chcete vědět, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Chcete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
IFRS 9 v detailu – klasifikace a ocenění
IFRS 9 v detailu – klasifikace a ocenění
Oblast klasifikace a ocenění finančních nástrojů podle nového standardu IFRS 9 bude klíčová pro všechny finanční instituce, ale i další podniky. Společnosti budou muset analyzovat své systémy, data a obchodní strategie a připravit se na změny ve vykazování finančních nástrojů a jejich dopadu do výsledků společností. Jaké konkrétní problémy přináší přechod na IFRS 9?
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Ing. Ladislav Malůšek
1. 12. 2016 (3 000,- Kč)
Školení se zaměřuje na specifické marketingové náklady obvyklé v prostředí finančních institucí. Z daňového pohledu se podíváme na typické propagační akce pořádané zejména bankami, pojišťovnami či leasingovými společnostmi. Nezapomeneme ani na zákaznické věrnostní programy či motivační schémata pro zprostředkovatele finančních a pojistných produktů.
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
Ing. Miroslava Prokešová
6. 12. 2016 (6 600,- Kč)
Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních standardech (hmotný a nehmotný majetek, leasing, rezervy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2016
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2016
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidace a další.
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmů právnických osob
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmů právnických osob
Náš jednodenní seminář vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně v českém účetnictví i v IFRS a dopady konstrukce splatné daně na její výpočet.
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Martin Šandera
25. 1. 2017 (3 000,- Kč)
Pomůžeme vám zorientovat se ve spletité úpravě zdaňování příjmů z cenných papírů. Z daňového pohledu projdeme nejčastější typy investic soukromých osob. Budeme se zabývat nejen samotnou držbou, ale také aspekty obchodování s investičními instrumenty. Samozřejmostí bude také řada praktických příkladů.