Nejbližší školení

IFRS 2017: co je nového?
IFRS 2017: co je nového?
Adéla Stiborová, Gabriela Vilímková
26. 10. 2017 (6 600,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit, jaké může mít nová legislativa dopady na účtování a vykazování podle IFRS. Budete tak moci naplánovat svá strategická rozhodnutí a lépe připravit účetní závěrku.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – BRNO
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – BRNO
Mgr. Filip Horák
26. 10. 2017 (3 000,- Kč)
V roce 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR). Nařízení zavádí významné změny pro správce, zpracovatele a také subjekty osobních údajů. Na GDPR musí společnosti zpracovávající osobní údaje reagovat technicky i organizačně. Školení je zaměřeno především na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší.
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností
Hana Hašková, Veronika Braunová
27. 10. 2017 (4 500,- Kč)
Provedeme vás světem DPH u finančních institucí. Zaměříme se nejen na legislativní úpravu, ale také na spletitou síť souvisejících výkladů státní správy včetně bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie. Samozřejmostí bude i řada příkladů z praxe.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – OSTRAVA
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – OSTRAVA
Mgr. Filip Horák
27. 10. 2017 (3 000,- Kč)
V roce 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR). Nařízení zavádí významné změny pro správce, zpracovatele a také subjekty osobních údajů. Na GDPR musí společnosti zpracovávající osobní údaje reagovat technicky i organizačně. Školení je zaměřeno především na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší.
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Ing. Viktor Brůžek
1. 11. 2017 (6 600,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o aktuárské práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce. Zefektivní tak spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
Excel pro reportingové účely – vytěžte ze svých dat maximum!
Excel pro reportingové účely – vytěžte ze svých dat maximum!
Martin Kamarád
8. 11. 2017 (3 000,- Kč)
Školení je určeno lidem, kteří chtějí pracovat s dostupnými informačními zdroji, co nejefektivněji. Po jeho absolvování budete schopni zpracovat a prezentovat data v Excelu přehledněji. Ostatní uživatelé se budou v reportech snadno orientovat a vytěží z firemních dat ty nejlepší informace. Reporty tak poslouží jako podklad pro správná rozhodnutí.
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9
Chcete získat rychlý přehled o praktických dopadech na regulatorní výkaznictví a zveřejňované informace. Chcete se připravit na plánované změny v regulatorním výkaznictví FINREP podle nového standardu IFRS? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, které oblasti mají nejasný nebo komplexní výklad?
DPH u mezinárodních obchodních transakcí – příklady z praxe
DPH u mezinárodních obchodních transakcí – příklady z praxe
Kateřina Klepalová, Klára Sauerová
14. 11. 2017 (4 500,- Kč)
Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v zahraničním obchodu. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování těchto služeb, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.
IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky – OSTRAVA
IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky – OSTRAVA
Ing. Martina Halířová
14. 11. 2017 (6 600,- Kč)
Na školení se blíže seznámíte s novým standardem pro vykazování výnosů, který sjednocuje jejich úpravu pod jedinou regulaci. Představíme vám nový standard a zaměříme se na to, v čem se liší od standardů stávajících (IAS 18 – Výnosy a IAS 11 – Stavební smlouvy). Dozvíte se také, jaké dopady má zavedení nového standardu na jednotlivé druhy společností a odvětví.
IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky – BRNO
IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky – BRNO
Ing. Martina Halířová
15. 11. 2017 (6 600,- Kč)
Na školení se blíže seznámíte s novým standardem pro vykazování výnosů, který sjednocuje jejich úpravu pod jedinou regulaci. Představíme vám nový standard a zaměříme se na to, v čem se liší od standardů stávajících (IAS 18 – Výnosy a IAS 11 – Stavební smlouvy). Dozvíte se také, jaké dopady má zavedení nového standardu na jednotlivé druhy společností a odvětví.
Zaměstnanecké benefity dle IAS 19
Zaměstnanecké benefity dle IAS 19
Ing. Viktor Brůžek, Martin Kožár
16. 11. 2017 (3 000,- Kč)
Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Ing. Olga Těhlová, Ing. Petr Bruštík
21. 11. 2017 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.
Transformace zákaznické zkušenosti
Transformace zákaznické zkušenosti
Jiří Machala, Lukáš Cingr, Tomáš Potměšil
21. 11. 2017 (19 500,- Kč)
Žijeme ve věku zákazníka. Dnešní zákazník čeká více za méně a cena pro něj již není vždy rozhodujícím faktorem. Zkušenost je populární. Mluví se o ní v boardroomech, na Facebooku, někdy se na ni koukáme na YouTube. Co to ale vlastně je? Jak se zkušenost řídí? Jak ji transformovat? To jsou otázky, které bychom chtěli zodpovědět v průběhu interaktivního školení.
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmů právnických osob
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmů právnických osob
Náš jednodenní seminář vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně v českém účetnictví i v IFRS a dopady konstrukce splatné daně na její výpočet.
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý
24. 11. 2017 (6 600,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Martin Šandera
5. 12. 2017 (3 000,- Kč)
Školení se zaměřuje na specifické marketingové náklady obvyklé v prostředí finančních institucí. Z daňového pohledu se podíváme na typické propagační akce pořádané zejména bankami, pojišťovnami či leasingovými společnostmi. Nezapomeneme ani na zákaznické věrnostní programy či motivační schémata pro zprostředkovatele finančních a pojistných produktů.
Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2018
Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2018
Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM
7. 12. 2017 (4 400,- Kč)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování ČNB (COREP a FINREP) podle nové metodiky? Chcete vědět, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Chcete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
Gabriela Vilímková, Petra Franclová
13. 12. 2017 (6 600,- Kč)
Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních standardech (hmotný a nehmotný majetek, leasing, rezervy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.