Nejbližší školení

Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
Ing. Miroslava Prokešová, Petra Franclová
30. 3. 2017 (6 600,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit, jaké manipulační techniky společnosti využívají, aby mohly přizpůsobit účetní výkazy svým potřebám. Seznámíte se zejména s principy úvěrové analytiky v bankách, které potřebují pro své rozhodování kvalitní a nezkreslený obraz hospodaření společností.
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2017)
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2017)
Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM
5. 4. 2017 (4 400,- Kč)
Školení je zaměřeno na novou regulaci trhu s finančními nástroji v podobě směrnice a nařízení MiFID II / MiFIR, směrnice a nařízení pro manipulaci s trhem (Market Abuse – MAD II / MAR) a nařízení PRIIPS ke strukturovaným investičním produktům.
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Ing. Olga Těhlová, Ing. Petr Bruštík
12. 4. 2017 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
Seznámíte se se zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Martin Šandera
19. 4. 2017 (3 000,- Kč)
Pomůžeme vám zorientovat se ve spletité úpravě zdaňování příjmů z cenných papírů. Z daňového pohledu projdeme nejčastější typy investic soukromých osob. Budeme se zabývat nejen samotnou držbou, ale také aspekty obchodování s investičními instrumenty. Samozřejmostí bude také řada praktických příkladů.
Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci
Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci
Veronika Smělá
19. 4. 2017 (Zdarma)
Školení je zaměřené na procesní řízení v neziskové organizaci s důrazem na praktické využití. Naučíte se mapovat a vyhodnotit aktuální stav procesů ve Vaší organizaci. Dozvíte se, jak nejlépe navrhovat a zavádět změny napomáhající řízení v podmínkách neziskové organizace. Zároveň si budete moci vyzkoušet praktické mapování procesů a seznámíte se s přístupy k měření výkonnosti konkrétních procesů.
Nová likvidita v obezřetnostní regulaci – AMSIFE10, LISIFE11 a FPSIFE10 (aktualizováno o novinky v roce 2017)
Nová likvidita v obezřetnostní regulaci – AMSIFE10, LISIFE11 a FPSIFE10 (aktualizováno o novinky v roce 2017)
Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM
20. 4. 2017 (4 400,- Kč)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování nové likvidity ČNB? Chcete se dozvědět, jak se nejlépe připravit na vykazování plánů financování banky? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, jaké jsou v této oblasti aktuální „best practices“ a kde dochází nejčastěji k chybám ve výkladu metodiky?
IFRS 2017: co je nového?
IFRS 2017: co je nového?
Ing. Miroslava Prokešová
26. 4. 2017 (3 000,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit, jaké může mít nová legislativa dopady na účtování a vykazování podle IFRS. Budete tak moci naplánovat svá strategická rozhodnutí a lépe připravit účetní závěrku.
Jak oslovovat firemní dárce?
Jak oslovovat firemní dárce?
Ing. Anna Vaníčková
26. 4. 2017 (Zdarma)
Budeme mluvit o firemních dárcích, jejich motivaci, cílech a strategiích. O specifikách firemního světa a tipech, jak firemní dárce oslovit a zaujmout.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
V roce 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
Daniel Joksch (IBM), Jan Krob
10. 5. 2017 (Zdarma)
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) přináší významné změny v oblasti práce s osobními údaji a jejich zabezpečením. Nařízení se bude týkat i neziskových organizací, které zpracovávají osobní data občanů EU. Toto školení se zaměří na osvětu a rady v oblasti ochrany osobních údajů a řízení datových toků.
Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací
Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací
Ing. Petr Tikman, MBA
17. 5. 2017 (Zdarma)
Seznámíte se základními principy podvojného účetnictví, vhodným východiskem pro zpracování účetních výkazů neziskových organizací. Nové poznatky můžete uplatnit jak při práci s účetními výkazy, které jsou běžným nástrojem sebeprezentace neziskových organizací, tak při jednáních o rozpočtech či správném využití získaného grantu.
Stávající úprava leasingu podle IAS 17 a nově vydaný standard IFRS 16
Stávající úprava leasingu podle IAS 17 a nově vydaný standard IFRS 16
Ing. Miroslava Prokešová
18. 5. 2017 (3 000,- Kč)
Seznámíte se s dopady, které bude mít nový standard na účtování leasingu podle IFRS. Budete moci lépe naplánovat svá strategická rozhodnutí, která se týkají nákupů a pronájmů dlouhodobých aktiv.
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Mgr. Filip Horák, Mgr. Viktor Dušek
24. 5. 2017 (Zdarma)
Neziskový sektor představuje důležitou součást občanské společnosti. Máte zájem zahájit nebo již vyvíjíte aktivity v tomto sektoru? Na tomto školení získáte přehled o základních právních aspektech neziskových organizací, praktických řešeních při jejich řízení nebo evoluci v transformaci na jiné právní formy. V neposlední řadě se budeme věnovat také pracovněprávním specifikům neziskovek.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
Gabriela Vilímková, Ing. Miroslava Prokešová
30. 5. 2017 (6 600,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Mgr. Ondřej Špaček, Radek Chaloupka
31. 5. 2017 (Zdarma)
Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.
Řízení finančních rizik pro sociální podniky
Řízení finančních rizik pro sociální podniky
Seznámíte se se základními principy řízení rizik ve společnosti – zaměříme se především na operační a finanční rizika. Nebudeme se zabývat čtením výkazů, ale nastavením modelu vašeho podnikání a kontrolních mechanismů tak, abyste mohli plánovat, předvídat a včas ovlivňovat finanční zdraví vaší společnosti.
Vztahy se zákazníky pro sociální podniky
Vztahy se zákazníky pro sociální podniky
Ing. Martina Kopsová, ACCA
14. 6. 2017 (Zdarma)
Zaměříme na uskutečňování obchodních strategií, práci s klienty a budování obchodních vztahů, způsoby odlišení se od konkurence a nástroje, které vám k tomu mohou pomoci. Na konkrétním příkladu společně vymyslíme, jak může být sociální podnik více obchodně úspěšný.