Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

Specifický modul Compliance Management Programme

No dates available. If you are interested in attending the training, please fill the form.

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Přehled a výklad relevantních právních předpisů
  • Role compliance management systému v oblasti hospodářské soutěže
  • Problematika místních šetření
  • Jak efektivně předcházet protisoutěžnímu jednání? Jak nastavit účinná firemní pravidla?
  • Soukromoprávní vymáhání veřejného soutěžního práva
  • Příklady z praxe
Date

Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

Course fee: 8 000,- CZK ex. VAT
I am interested in attending the training