Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

Specifický modul Compliance Management Programme

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Přehled a výklad relevantních právních předpisů
  • Role compliance management systému v oblasti hospodářské soutěže
  • Problematika místních šetření
  • Jak efektivně předcházet protisoutěžnímu jednání? Jak nastavit účinná firemní pravidla?
  • Soukromoprávní vymáhání veřejného soutěžního práva
  • Příklady z praxe
Termíny

Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

14. 5. 2020 09:00–16:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 8 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.