Regulace finančního sektoru, včetně AML

Specifický modul Compliance Management Programme

No dates available. If you are interested in attending the training, please fill the form.

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Přehled a výklad relevantních globálních a lokálních právních předpisů, standardů a zásad nejlepší praxe (podle účastníků může být více specificky zaměřeno na konkrétní sektor – bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivní investování)
  • Nejčastější případy porušování /chyb aneb na co bychom si měli dát pozor
  • Jak efektivně dosahovat smart compliance v jednotlivých agendách
  • Klíčové komponenty účinného AML compliance programu
  • Hodnocení účinnosti AML compliance programu
  • Aktuality, regulatorní trendy a výhled do budoucna
  • Příklady z praxe
Date

Regulace finančního sektoru, včetně AML

Course fee: 8 000,- CZK ex. VAT
I am interested in attending the training