Regulace finančního sektoru, včetně AML

Specifický modul Compliance Management Programme

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Přehled a výklad relevantních globálních a lokálních právních předpisů, standardů a zásad nejlepší praxe (podle účastníků může být více specificky zaměřeno na konkrétní sektor – bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivní investování)
  • Nejčastější případy porušování /chyb aneb na co bychom si měli dát pozor
  • Jak efektivně dosahovat smart compliance v jednotlivých agendách
  • Klíčové komponenty účinného AML compliance programu
  • Hodnocení účinnosti AML compliance programu
  • Aktuality, regulatorní trendy a výhled do budoucna
  • Příklady z praxe
Termíny

Regulace finančního sektoru, včetně AML

28. 4. 2020 09:00–16:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 8 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.