Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II

Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích) a jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.

No dates available. If you are interested in attending the training, please fill the form.

Komu je školení určeno

  • Účetním, analytikům, pracovníkům oddělení controllingu a interního auditu, příp. ekonomických oddělení
  • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice vykazování cash flow nebo jeho sledování

Program

  • Příklady sestavení výkazu cash flow přímou i nepřímou metodou
  • Komplexní příklad sestavení výkazu cash flow
  • Konsolidovaný výkaz cash flow

Přínosy

  • Lépe porozumíte právní úpravě a metodice sestavování výkazu cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
  • Zvládnete sestavit základní pomocné výpočty i výkaz jako takový
  • Budete moci včas naplánovat své aktivity a identifikovat informace potřebné pro výpočty a sestavení výkazu tak, abyste minimalizovali administrativní zátěž

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.

Date

Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II

Course fee: 3 800,- CZK ex. VAT
I am interested in attending the training

We care about your privacy

To assure proper functionality and adapt website to your needs, we ask for your permission to use cookie files, as new legislation requires.

Approve
Disapprove