Konsolidace basic podle IFRS

Toto školení Vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.

No dates available. If you are interested in attending the training, please fill the form.

Komu je školení určeno

 • Účetním a zaměstnancům finančních oddělení, kteří jsou povinni sestavovat konsolidované výkazy či jim porozumět
 • Zaměstnancům reportingových oddělení, jejichž povinností je vyhodnocovat a získávat informace pro potřeby konsolidace za skupinu podniků
 • Společnostem, které jsou nově povinny konsolidovat
 • Ostatním zaměstnancům, kteří se s konsolidacemi setkávají v rámci podniku

Program

 • Základní pojmy z oblasti konsolidací (kontrola, podstatný vliv, dceřiná a přidružená společnost, společnost pod společným vlivem)
 • Konsolidovaná účetní závěrka a výjimky z povinnosti konsolidovat
 • Metody konsolidace (plná konsolidace, ekvivalence „equity method“)
 • Podnikové kombinace/akvizice a dopad do konsolidované účetní závěrky (výpočet goodwillu a nekontrolního podílu)
 • Dílčí kroky při sestavování konsolidovaných výkazů
  • Eliminace vzájemných vazeb
   • Krátkodobé
   • Dlouhodobé
  • Konsolidační úpravy
   • Přecenění a nová aktiva/pasiva z akvizice
   • Shodné účetní metody
  • Přepočet na měnu vykazování

Přínosy

 • Po školení porozumíte základnímu názvosloví ze světa konsolidací
 • Seznámíte se s dílčími kroky, které je nutné učinit při sestavování konsolidovaných výkazů
 • Dokážete porozumět procesu sestavení konsolidovaných výkazů, což je nezbytným krokem pro jejich následnou analýzu

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

Date

Konsolidace basic podle IFRS

Course fee: 4 800,- CZK ex. VAT
I am interested in attending the training

We care about your privacy

To assure proper functionality and adapt website to your needs, we ask for your permission to use cookie files, as new legislation requires.

Approve
Disapprove