Konsolidace basic podle IFRS

Toto školení Vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.

Lenka Zatylnyjová
Školení je plně obsazeno
Prezenční
4. 6. 2024  (09:00–13:30)
Přihlásit na termínOn-line webinář
4. 6. 2024  (09:00–13:30)
5 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Účetním a zaměstnancům finančních oddělení, kteří jsou povinni sestavovat konsolidované výkazy či jim porozumět
 • Zaměstnancům reportingových oddělení, jejichž povinností je vyhodnocovat a získávat informace pro potřeby konsolidace za skupinu podniků
 • Společnostem, které jsou nově povinny konsolidovat
 • Ostatním zaměstnancům, kteří se s konsolidacemi setkávají v rámci podniku

Program

 • Základní pojmy z oblasti konsolidací (kontrola, podstatný vliv, dceřiná a přidružená společnost, společnost pod společným vlivem)
 • Konsolidovaná účetní závěrka a výjimky z povinnosti konsolidovat
 • Metody konsolidace (plná konsolidace, ekvivalence „equity method“)
 • Podnikové kombinace/akvizice a dopad do konsolidované účetní závěrky (výpočet goodwillu a nekontrolního podílu)
 • Dílčí kroky při sestavování konsolidovaných výkazů
  • Eliminace vzájemných vazeb
   • Krátkodobé
   • Dlouhodobé
  • Konsolidační úpravy
   • Přecenění a nová aktiva/pasiva z akvizice
   • Shodné účetní metody
  • Přepočet na měnu vykazování

Přínosy

 • Po školení porozumíte základnímu názvosloví ze světa konsolidací
 • Seznámíte se s dílčími kroky, které je nutné učinit při sestavování konsolidovaných výkazů
 • Dokážete porozumět procesu sestavení konsolidovaných výkazů, což je nezbytným krokem pro jejich následnou analýzu

Místo konání

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8

Termín 4. 6. 2024 je již naplněn

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit