Daňová specifika holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby

Aktivity holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby přinášejí celou řadu specifických daňových problémů, ať už z pohledu uznatelnosti nákladů, převodních cen, či srážkových daní. Zároveň jsou tyto společnosti v poslední době...

pod tlakem správců daně, a to zejména s ohledem na jejich ekonomickou podstatu. Objevuje se také řada nových legislativních změn v daňové oblasti, které primárně cílí na činnost těchto společností.

V rámci školení probereme nejvýznamnější problematické oblasti u jednotlivých typů společností a praktická řešení diskutovaných problémů.

Komu je školení určeno?

 • Ředitelům a manažerům nadnárodních podniků
 • Daňovým a účetním odborníkům, kteří mají na starost daňové aspekty holdingových či financujících společností a společností poskytujících manažerské služby

Program

 • Problematické daňové oblasti holdingových společností, a to zejména:
  • problematika nákladů souvisejících s držbou podílů a jejich daňová uznatelnost
  • nárok na odpočet DPH u plnění přijatých holdingovou společností
 • Problematické daňové oblasti financujících společností, a to zejména:
  • problematika stanovení úrokových sazeb
  • daňová uznatelnost úrokových nákladů
 • Problematické daňové oblasti společností poskytujících manažerské služby, a to zejména:
  • daňová uznatelnost manažerských poplatků na straně přijímajících společností
  • převodní ceny u manažerských poplatků
 • Aplikace srážkové daně při výplatách zahraničním holdingovým či financujícím společnostem a společnostem poskytujícím manažerské služby, a to zejména:
  • srážková daň v zákoně o daních z příjmů a ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění
  • praktický postup při výplatách do vybraných jurisdikcí (například Nizozemsko, Lucembursko apod.)
  • problematika skutečného vlastnictví a „ekonomická podstata“ společností
  • aplikace srážkových daní na manažerské poplatky a na co si dát pozor

Přínosy

 • Dozvíte se praktické řešení daňových problémů souvisejících s činností holdingových či financujících společností a společností poskytujících manažerské služby
 • Budete schopni posoudit, zda vaše současná holdingová a financující struktura neskrývá daňová rizika související se změnami v oblasti mezinárodního a lokálního zdanění
 • Budete schopni identifikovat případná daňová rizika související s poskytováním vnitroskupinového financování a manažerských služeb
Termíny

Daňová specifika holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby

18. 10. 2018 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.