Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru

Seznámíte se s různými typy podvodného jednání, a to jak interními, tak externími, které se mohou vyskytnout ve finančním sektoru. Dozvíte se o našich zkušenostech z vyšetřování stejně jako o nástrojích, které pomáhají podvodům efektivně předcházet. Pokud se již ve společnosti vyskytnou, naučíte se, jak na ně efektivně reagovat, aby se v budoucnu neopakovaly.

Maroš Holodňák

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 7 200,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

  • Interním auditorům, kteří si potřebují zvýšit povědomí o podvodném jednání, s nímž se mohou setkat při provádění auditů.
  • Pracovníkům kontrolních pracovišť (např. oddělení řízení rizik, compliance atp.), jež se podílí na nastavení a kontrole interního kontrolního prostředí ve společnosti.
  • Vedoucím pracovníkům tzv. front office, kteří jsou v rámci každodenních činností vystaveni rizikům spojených s podvodným jednáním, a to jak ze strany klientů, tak ze strany podřízených pracovníků.

Program

  • V úvodu se seznámíte s problematikou podvodů a významem řízení rizika podvodu ve finančních institucích včetně možných finančních dopadů.
  • Dozvíte se o jednotlivých druzích podvodů, se kterými se ve finančních institucích můžete setkat, stejně jako o nejnovějších trendech v této oblasti.
  • Na závěr získáte souhrn opatření, jak podvodům předcházet a kde se rizika mohlou vyskytovat.
  • Kurz kombinuje teoretickou část s diskusí nad aktuálními trendy v oblasti podvodných jednání a na společném řešení případových studií.

Přínosy

  • Budete schopni efektivněji předcházet podvodnému jednání ve vaší společnosti a vzniku souvisejících škod.
  • Dokážete včas identifikovat rizikové faktory indikující možné podvodné jednání.
  • Naučíte se, jak efektivně podvod vyšetřit a přijmout příslušná nápravná opatření pro zamezení vzniku dalších škod vaší finanční instituce.