Bankovní regulace oblasti poskytování a monitoringu úvěrů

Filip Hanko
Přihlásit na termínPrezenční
6. 11. 2024  (09:00–12:00)
4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
6. 11. 2024  (09:00–12:00)
4 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Úvěrovým analytikům korporátních úvěrů (s krátkodobou praxí)
 • Úvěrovým analytikům korporátních úvěrů (pokročilé moduly pro zkušené zaměstnance)
 • Relationship manažerům v korporátních odděleních
 • Zaměstnancům řízení rizik, kteří jsou součástí vyhodnocení a schvalování korporátních úvěrů

Program

 • Vnitřní systém správy a řízení poskytování a sledování úvěrů
  • Kultura řízení rizik a rizikový apetit
  • Environmentální a sociální faktory (ESG)
  • Vnitřní kontrola a odměňování
 • Postupy poskytování úvěrů
  • Informace a dokumentace
  • Posouzení úvěruschopnosti dlužníka
  • Požadavky na analýzu finanční situace a obchodního modelu
  • Základní principy ratingů a statistických schvalovacích modelů
 • Stanovení ceny úvěru
  • Posouzení všech relevantních nákladů
  • Přiklad jednoduchého modelu cenotvorby
 • Oceňování nemovitého a movitého majetku
  • V okamžiku poskytnutí, sledování a přecenění
  • Kritéria pro odhadce
  • Kritéria pro statistické modely pro ocenění
 • Monitoring
  • Sledování úvěrových expozic a dlužníků
  • Indikátory včasného varování

Místo konání

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.