KPMG Game of Business

KPMG Game of Business je dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy. Účastníci sú rozdelení do tímov a pomocou simulácie riadia svoje podniky a navzájom si konkurujú. Tím, ktorý prijíma najlepšie rozhodnutia, vyhráva.

Tatiana Hargašová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 9 600,- Kč bez DPH

Školenie organizujeme v spolupráci s KPMG Business Institute v Slovenskej republike. 

Účastníci lepšie porozumejú základným princípom fungovania spoločnosti, získajú ucelený obraz „big picture“, vďaka ktorému budú lepšie rozumieť súvislostiam. Ide o efektívnu formu učenia sa nových zručností a zážitkový teambuilding súčasne.

  • Tréning kritického myslenia a schopnosti prispôsobiť sa zmene
  • Interaktívna tímová práca, ktorá podporí spoluprácu vašich zamestnancov
  • Tréning strategického manažmentu a krízového riadenia
  • Efektívna forma učenia sa manažérskeho účtovníctva a podnikových financií
  • Prijímanie strategických rozhodnutí, ktoré ovplyvnia celkový chod spoločnosti
  • Príležitosť učiť sa z vlastných chýb

Počas školenia každý tím vedie svoju spoločnosť, robí rozhodnutia o predajnej cene, o ktoré objednávky sa budú uchádzať, o vstupe na nové trhy, vývoj nových výrobkov, rozšírenie výrobnej kapacity a nákupe surovín. Budú sledovať likviditu spoločnosti, robiť rozhodnutia o nových úveroch a prijímať nových zamestnancov. Na porovnanie výsledkov medzi tímami vytvoria hravou formou súvahu a výkaz ziskov a strát.

Na základe nášho prieskumu Future skills – Is Slovakia ready? na Slovensku spoločnosti identifikovali ako najdôležitejšie zručnosti budúcnosti, ktoré ich zamestnancom chýbajú:

  • schopnosť kriticky myslieť
  • prispôsobiť sa zmene
  • kreatívne myslenie.

Počas tohto školenia budú mať príležitosť všetky tri zručnosti intenzívne trénovať hravou formou.

Školenie je vhodné pre účastníkov zo všetkých oddelení – IT, ľudské zdroje, výroba, logistika, predaj, atď, nie je nutná predchádzajúca znalosť financií. Pre účastníkov z finančného oddelenia školenie poskytuje možnosť vyskúšať si rolu riaditeľa výroby a predaja.

Školenie je otvoreným školením, na ktorom sa stretnú účastníci z rôznych spoločností. Odporúčame vytvoriť za jednu spoločnosť jeden tím, čiže naraz preškoliť troch alebo štyroch zamestnancov.

KPMG Game of Business odporúčame aj ako uzatvorené školenie na mieru pre konkrétnu spoločnosť. Je to príležitosť pre kolegov z rôznych oddelení, aby sa lepšie spoznali, pracovali spoločne na vedení svojej firmy, prekonávali komunikačné bariéry a učili sa novým zručnostiam.

Cena: 400 € bez DPH/osoba

Poplatok za školenie budeme fakturovať v eurách až po jeho ukončení.

Dôležité informácie:

Školenie bude prebiehať prezenčne v priestoroch KPMG Slovensko. Pokiaľ by sa pandemická situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať o zmene termínu.