Rozvojový program manažerských dovedností

Každý manažer potřebuje vedle odborných znalostí i řadu tzv. měkkých dovedností: schopnost spolupracovat, srozumitelně komunikovat, umět se rozhodovat, řešit konflikty nebo správně určit priority.

Jan Konopásek
Přihlásit na termínPrezenční
26. 9. 2024 - 12. 12. 2024  (09:00–11:30)
30 000,- Kč bez DPH

Přihlaste se do nového rozvojového programu a získejte klíčové kompetence, které vám pomohou vyrůst a které uplatníte v každé profesi.

Program bude probíhat od 26. 9. 2024 do 12. 12. 2024, a to každý čtvrtek od 9 do 11:30 hodin.

Lektor Jan Konopásek s vámi bude sdílet osvědčené postupy a techniky, které si vyzkoušíte při různých aktivitách. Díky práci ve skupině, diskusím, praktickému nácviku konkrétních situací a prostoru pro sdílení vlastních zkušeností získáte větší sebejistotu a výrazně posílíte své manažerské dovednosti.

Hlavní témata

 • komunikace,
 • spolupráce,
 • výkonnost,
 • řešení konfliktů a vyjednávání,
 • asertivní jednání,
 • sebereflexe/sebenáhled – kritické vnímání sebe sama, limity a schopnosti,
 • kreativní řešení složitých problémů,
 • strategické myšlení,
 • strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému,
 • konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku,
 • schopnost se adaptovat a přijímat změny,
 • samostatnost,
 • získávání informací a orientace v nich.

Program je možné doplnit o další témata na základě potřeb a požadavků účastníků.

Hlavní přínosy programu

 • posílení klíčových manažerských kompetencí,
 • rozvoj silných a slabých stránek a nácvik jejich využití,
 • trénink náročných pracovních situací a předání osvědčených postupů pro jejich zvládnutí,
 • simulace pracovního prostředí díky práci ve stabilní skupině,
 • prostor pro sdílení zkušeností i zpětné vazby.

Komu je program určen

 • Program pro manažery je určen všem, kdo chtějí rozvíjet svoje profesní a osobní schopnosti.

Jak bude program probíhat

 • Program se skládá z dvanácti 2,5hodinových setkání.
 • Skupina se bude scházet na pravidelné bázi prezenční formou.
 • Skupina bude složena z maximálně dvanácti účastníků, kteří programem projdou společně.
 • Program bude obsahovat teoretickou část rámující vybraná témata a rozsáhlou praktickou část složenou z modelových situací a skupinových diskusí.

Mgr. Jan Konopásek, LL.M. top manažer, supervizor, kouč, psychoterapeut

Skupinu povede Jan Konopásek, odborník s mnohaletou zkušeností v oblasti manažerského řízení, vedení lidí, psychoterapeutické a supervizní práce a koučinku. Jan má přes 20 let praxe ve finančním sektoru na vrcholových pozicích. Má manažerské zkušenosti z oblasti korporátního compliance, s řízením strategických projektů zaměřených na nastavování změna procesů v organizacích.
Od roku 2014 se věnuje koučinku, supervizipráce, individuální a párové psychoterapii. Magisterský titul získal v oboru sociální práce a aplikovaná psychoterapie. Má úplné psychoterapeutické vzdělání akreditované Českou psychoterapeutickou a psychiatrickou společností a Asociací klinických psychologů.

Místo konání

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje 12 dvouapůlhodinových modulů. Školení probíhá v českém jazyce.