Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev

Rekodifikace v mnoha ohledech zpřísnila odpovědnost jednatelů s.r.o. a členů představenstev a.s. Po konci účetního období se řada společností zaměřuje na účetnictví a daně, stranou však zůstávají ostatní právní povinnosti členů statutárních orgánů. Jaké je minimum každoročních právních kroků, které nelze opomenout?

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 3 800,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Jednatelům s.r.o., členům představenstev a.s.
 • Vrcholovému managementu společností
 • Tajemníkům společností, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům firem, kteří se ve své každodenní praxi zabývají problematikou corporate governance.
 • Dalším osobám podílejícím se na přípravě korporátní dokumentace a chodu společnosti.

Program

 • Vymezení role člena statutárního orgánu a pojem péče řádného hospodáře.
 • Práva a povinnosti člena statutárního orgánu vůči ostatním orgánům společnosti.
 • Právní "year-end" procedury související s vedením účetnictví, schvalováním účetních závěrek, rozdělením zisku (záloh na dividendu)/úhradou ztráty.
 • Příprava základní právní dokumentace a podkladů pro valnou hromadu.
 • Zpráva o vztazích – její nezbytnost a povinné náležitosti.
 • Aktualizace informací v obchodním rejstříku - co a kdy založit do sbírky listin.
 • Odpovědnost za dluhy společnosti.
 • Negativní hospodářský výsledek, úpadek, insolvence (včetně možného vyloučení z výkonu funkce).
 • Důsledky porušení zákonem stanovených povinností.

Přínosy

 • Seznámíte se s rolí a odpovědností jednatele a člena představenstva z právního pohledu.
 • Získáte souhrnný přehled praktických informací o každoročních povinnostech a úkolech.
 • Připomenete si náležitosti základních korporátních dokumentů a lhůty, ve kterých je nezbytná jejich příprava.
 • Seznámíte se s možnostmi v případě pozitivního/negativního výsledku hospodaření.