Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?

Stále rostoucí nároky na dodržování protikorupčních předpisů přináší nové výzvy v oblasti řízení rizika úplatkářství a korupce. Prostřednictvím praktických příkladů se dozvíte, jak zavést účinný protikorupční program, který bude mít rovněž pozitivní dopad na plnění strategických a obchodních cílů vaší společnosti.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Specialistům v oblasti compliance
 • Vedoucím pracovníkům, kteří jsou v rámci každodenní činnosti vystaveni rizikům spojeným s úplatkářstvím a korupcí
 • Interním auditorům a pracovníkům oddělení vnitřní kontroly, např. pracovníkům oddělení řízení rizik, kteří se podílí na nastavení interního kontrolního prostředí ve společnosti
 • Corporate governance specialistům a podnikovým právníkům

Program

 • Relevantní globální a lokální právní předpisy, standardy a zásady „nejlepší praxe“, kterými by se měl řídit váš protikorupční program
 • Nástroje korporátní compliance; význam, cíle a přínosy protikorupčního programu
 • Kritické aspekty při zavádění protikorupčního programu
 • Hodnocení účinnosti protikorupčního programu
 • Současné trendy, zkušenosti a příklady z praxe

Přínosy

 • Získáte důležité informace pro zavedení protikorupčního programu a hodnocení jeho účinnosti
 • Budete schopni efektivněji předcházet úplatkářství a korupčnímu jednání ve vaší společnosti
  a vzniku souvisejících škod
 • Dokážete včas identifikovat rizikové faktory indikující možné korupční jednání
 • Naučíte se, jak na případy úplatkářství a korupce efektivně reagovat a přijmout příslušná nápravná opatření pro zamezení vzniku dalších škod
Termín

Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?

Cena: 3 800,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit