Problematika realitních společností v kontextu účetní závěrky podle IFRS

Na půldenním školení vás upozorníme na problémy, které se často objevují v účetních závěrkách sestavovaných podle IFRS. Budeme vycházet z našich zkušeností se závěrkami realitních společností.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 5 200,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Finančním ředitelům a vedení realitních společností.
 • Účetním odpovědným v realitních společnostech za přípravu účetní závěrky podle IFRS.

Program

 • Odložená daň v souvislosti s posudkem znalce.
 • Vložené deriváty v realitních společnostech a jejich prezentace.
 • Vliv standardu upravujícího reálnou hodnotu (IFRS 13) na prezentaci informací o investicích do nemovitostí podle standardu IAS 40.
 • Exposure draft pro nový standard týkající se leasingu a jeho specifika pro odvětví real estate.
 • Využití posudku znalce pro přílohu k účetní závěrce.
 • Dopad nové legislativy IFRS na realitní společnosti.

Přínosy

 • Budete schopni prověřit, zda se v účetní závěrce vaší společnosti vyskytují problematické oblasti.
 • Dokážete zlepšit prezentaci informací ve vaší závěrce sestavované podle IFRS.
 • Zhodnotíte dopad nových účetních standardů na vaši společnost.