IFRS 9 v detailu – klasifikace a ocenění

Oblast klasifikace a ocenění finančních nástrojů podle nového standardu IFRS 9 je klíčová pro všechny finanční instituce, ale i další podniky. Změny účetních pravidel vyžadují změny systémů, dat a obchodní strategie, a samozřejmě úpravu vykazování finančních nástrojů a jejich dopadu do výsledků společností. Jaké konkrétní problémy přináší přechod na IFRS 9?

Šimon Kolář

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 4 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům oddělení financí, plánování či controllingu ve finančních institucích či z nefinančního sektoru.
 • Zaměstnancům účetních či kontrolingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek podle IFRS.
 • Zaměstnancům zodpovědným za přípravu a analýzu finančních plánů a výkazů.

Program

 • Přehled nového způsobu klasifikace aktiv a závazků podle IFRS 9.
 • Definice obchodního modelu, způsob určení, možnosti nastavení ve společnosti.
 • Požadavek na charakter nástroje (platba jistiny a úroku) a příklady analýzy různých nástrojů.
 • Praktické problémy při analýze charakteru nástrojů.
 • Přístup k nové klasifikaci ve společnosti – nastavení systémů a procesů pro klasifikaci.
 • Očekávání dopadu na banky, pojišťovny a komerční podniky.
 • Praktické dopady přechodu na IFRS 9 (část klasifikace a ocenění).

Přínosy

 • Získáte přehled o dopadech IFRS 9 na finanční informace ve společnosti.
 • Získáte praktické znalosti pro klasifikaci jednotlivých typů aktiv a závazků dle IFRS 9.
 • Seznámíte se s problémy, které přináší přechod na IFRS 9 na úrovni celé společnosti.
 • Ujasníte si rozsah potřebných změn systémů a procesů pro fungování za působnosti nového standardu.