IFRS update – změny v IFRS standardech a klíčová témata pro závěrku roku 2023

Co je nového v IFRS? Které změny je nutné promítnout do účetní závěrky sestavené podle IFRS za rok 2023? Co nás čeká do budoucna? Pomůžeme vám pochopit, jaké může mít nová legislativa dopady na účtování a vykazování podle IFRS. Budete tak moci naplánovat svá strategická rozhodnutí a lépe připravit účetní závěrku.

Lenka Zatylnyjová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 4 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

  • Všem zaměstnancům účetních, daňových či kontrolingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě reportingových balíčků, statutárních závěrek a konsolidací podle IFRS.

Program

  • Novelizace IAS 1 – zveřejnění účetních postupů, klasifikace dluhů na krátkodobé a dlouhodobé
  • Novelizace IAS 8 – definice účetního odhadu
  • Novelizace IAS 12 – odložená daň (účtování nájmů, dopady daňové legislativy – pilíř II)
  • IFRS 17 – pojistné smlouvy: Může mít dopad i na společnosti, které nejsou pojišťovnou?
  • Novelizace IFRS 16 – prodej a následný nákup
  • Novelizace IAS 7 / IFRS 7 – faktoring
  • Ostatní očekávané změny – shrnutí

Přínosy

Po absolvování kurzu budete schopni:

  • upravit účetní postupy, reportingové balíčky a zveřejnění v účetní závěrce podle nových požadavků
  • vyhodnotit, zda společnost může mít smlouvy, které je nutné vykazovat podle standardu IFRS 17