Jak na reportingový balíček – individuální workshop

Připravíme vám na míru workshop, na němž probereme váš reportingový balíček zaměřený např. na IFRS, German GAAP, US GAAP, příp. různé typy lokální účetní legislativy. Vysvětlíme vám, jak jej procesně i odborně připravit, umožníme vám rychle se v problematice zorientovat, abyste dokázali s mateřskou společností o záležitostech zpracování diskutovat.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: Cena dle individuální dohody

Komu je školení určeno

 • Společnostem, které připravují reportingový balíček pro mateřskou společnost a potřebují se poradit, jak postupovat.
 • Managementu společností, finančním ředitelům a dalším, kteří rozhodují o strategických záležitostech společnosti.

Program

 • Analýza reportingového balíčku.
 • Problematické oblasti a návrhy zpracování.
 • Proces reportingu – instrukce, časový harmonogram.
 • Vnitropodnikové vztahy ve skupině.
 • Varianty zpracování reportingového balíčku.
 • Podrobný harmonogram a struktura workshopu určíme na základě dohody s vámi.

Přínosy

 • Proniknete do problematických oblastí a budete umět rychle hledat vhodnou cestu pro jejich zpracování.
 • Budete schopni diskutovat s mateřskou společností o instrukcích pro zpracování reportingového balíčku, časovém harmonogramu, případných alokacích nákladů, výnosů a dalších vnitropodnikových vztahů v rámci skupiny.
 • Zhodnotíte přínosy a nákladnost různých variant zpracování reportingového balíčku (outsourcing, vlastní zdroje, kombinace těchto variant).

Workshop můžeme rozšířit o pomoc:

 • při zpracování celého reportingového balíčku nebo vytipovaných oblastí za asistence zkušených pracovníků KPMG Česká republika,
 • s nastavením sběru dat pro jednotlivé reportované oblasti.