Power BI

Chcete si zautomatizovať finančný a manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s Power BI, kde Vás naučíme v Power BI nielen pracovať, ale predovšetkým myslieť. Pripravili sme pre Vás jedinečné praktické školenie pod vedením skúsených lektorov.

Školenie organizujeme v spolupráci s KPMG Business Institute v Slovenskej republike. 

Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Power BI. Prínosom školenia a implementácie aplikácie pre Vás bude automatizácia finančného a manažérskeho účtovníctva, integrácia s inými aplikáciami, kombinácia dátových zdrojov a vizualizácia dát.

Naučíte sa ako ušetriť čas a zefektívniť Vašu prácu a prácu Vášho tímu. Mnohé reporty, ktoré sa v súčasnosti robia s použitím Excelu sa dajú zautomatizovať a namiesto niekoľko hodín práce môžete mať aktualizované výsledky v priebehu niekoľkých minút.

Využitie Power BI pri optimalizácii finančného a manažérskeho účtovníctva

Všetci účastníci počas praktického školenia pracujú na svojich počítačoch. Postupne sa učia aplikovať funkcionalitu Power BI a vytvoriť vlastný report na modelovom príklade.

Obsah 1. deň

 1. Úvod do Power BI – základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI
 2. Power Query – spracovanie dát
 3. Zdroje dát – ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát
 4. Transformácia dát a príprava dátového modelu
 5. Dátové modelovanie – vytváranie dátových modelov a vzťahov
 6. Analytika v jazyku DAX – najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
 7. Štatistické a time inteligence funkcie
 8. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

Obsah 2. deň

 1. Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 2. Interakcie – ovládanie a navigácia reportu
 3. Vizualizácia – oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
 4. Reporting – ako vytvoriť najčastejšie reporty
 5. Publikovanie a zdieľanie reportov
 6. Tips & Tricks pre používateľov
 7. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

Cena: 580 € bez DPH/osoba

Poplatok za školenie budeme fakturovať v eurách až po jeho ukončení.

Dôležité informácie:

Keďže toto školenie bude interaktívne a praktické, je nevyhnutné, aby každý účastník mal so sebou svoj pracovný notebook s dopredu nainštalovanou aplikáciu Power BI a ideálne verziu Oktober 2022 (ktorú budú používať naši lektori). Každý bude pracovať samostatne pod vedením našich skúsených lektorov.

Registrácia na školenie je otvorená do 19. 4. 2023 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v priestoroch KPMG Slovensko. Pokiaľ by sa pandemická situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať o zmene termínu.

Termíny

Power BI

20. 4. 2023 - 21. 4. 2023 (2 dny) 09:00–16:00
KPMG Slovensko, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovensko
Cena: 14 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 14 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Školení probíhá ve slovenském jazyce. Školení se uskuteční v budově KPMG Slovensko v Bratislavě. Cena zahrnuje studijní materiály a malé občerstvení během krátkých přestávek (oběd není v poplatku zahrnut).

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit