Procesní problematika přechodu na IFRS, řešení konsolidace, přechod na jinou funkční měnu

Školení má tři nezávislé části, na které se můžete přihlásit samostatně nebo v libovolné kombinaci. Zorientujete se v procesních i finančních příležitostech a úskalích spojených s tak významnými změnami, jako jsou přechod na IFRS, první konsolidace nebo systémová změna jejího zpracování či přechod na jinou funkční měnu.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 7 200,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Finančním ředitelům.
 • Vedoucím pracovníkům a managementu.
 • Dalším klíčovým osobám, které rozhodují o strategických záležitostech společnosti.

Program

9:00–11:30

Přechod na IFRS

 • Trendy a důvody přechodu na IFRS: financování, globalizace ekonomiky.
 • Procesní řešení přechodu – vedení společnosti, finanční oddělení, IT oddělení.
 • Oběh informací.
 • Příklady základních rozdílů mezi Českými účetními standardy a IFRS v souvislosti s nároky na jednotlivé úrovně vedení a pracovníky společnosti se zaměřením na přílohu.
 • Technické provedení přechodu (účetní systém, Excel).

12:30–14:30

Procesní řešení pro konsolidaci

 • Povinnost konsolidovat.
 • Nároky na vedení společnosti, finanční oddělení, IT oddělení.
 • Systémová řešení a jejich výhody a nevýhody (Excel, Eureka, Tagetik).
 • Nákladová kalkulace systémového řešení pro lidské zdroje, oběh informací asoftwarové řešení.

14:45–16:45

Přechod na jinou funkční měnu

 • Pravidla funkční měny a důvody přechodu na jinou funkční měnu.
 • Varianty přechodu (např. jeden vs. dva účetní okruhy a jejich modifikace).
 • Rizika při daných variantách (např. pokuta od finančního úřadu, nesprávné výstupy).
 • Proces přechodu v závislosti na zvolené variantě.
 • Nákladnost a přínosy řešení (lidský faktor, software, užitná hodnota informací, riziko chyby).

Přínosy

 • Budete schopni efektivně řídit přechod vaší společnosti na IFRS či na jinou funkční měnu.
 • Dokážete identifikovat procesní rizika a nedostatky při přechodu na IFRS či při plánování první konsolidace ve vaší společnosti.
 • Porozumíte nákladnosti a přínosům jednotlivých řešení přechodu na IFRS či na jinou funkční měnu nebo při první konsolidaci.