Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)

Evropské nařízení BMR a rozhodnutí britského regulátora FCA dále nevyžadovat publikování sazby LIBOR vedlo ke změně způsobu stanovení, či dokonce ke zrušení a nahrazení některých mezibankovních sazeb typu IBOR (např. EURIBOR, PRIBOR či EONIA).

Šimon Kolář

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 4 000,- Kč bez DPH

Pro uživatele těchto sazeb, jako jsou finanční instituce, emitenti a investoři do cenných papírů či uživatelé finančních derivátů, měla tato změna dopad do širokého spektra oblastí, například oceňování finančních nástrojů, finančního řízení, smluvní dokumentace k finančním nástrojům či IT. I nyní po oficiálním datu nahrazení či zrušení určitých mezibankovních sazeb probíhá v oblasti reformy bezrizikových sazeb další vývoj s potenciálními budoucími dopady.

Toto školení si klade za cíl představit problematiku změny bezrizikových sazeb a aktuální vývoj související regulace a její implementace v jednotlivých zemích. Dále budou diskutovány hlavní oblasti dopadu na finanční instituci i komerční podnik. Školení povedou konzultanti se zkušenostmi
z projektů dopadových analýz, implementace i revize implementace reformy bezrizikových sazeb ve finančních institucích na českém trhu.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům a specialistům oddělení řízení rizik, financí či treasury ve finančních institucích i nefinančním sektoru
 • Emitentům a investorům do cenných papírů
 • Ostatním uživatelům a zájemcům o oblast úrokových sazeb

Program

 • Důvod reformy: způsob stanovení mezibankovních sazeb a jeho limitace
 • Nařízení Benchmark Regulation a jeho požadavky
 • Důsledky a aktuální vývoj pro vybrané sazby (LIBOR, EURIBOR, EONIA, PRIBOR a další)
 • Nástupnické sazby (ESTR, SOFR, SONIA a další), jejich parametry a rozdíly oproti stávajícím sazbám
 • Dopad reformy na podnik: shrnutí jednotlivých oblastí dopadu a hlavních rizik, diskuse nad zkušenostmi z implementace změn
 • Další kroky po zavedení nástupnických sazeb: shrnutí regulatorního vývoje a identifikace oblastí ke sledování, kde lze očekávat další případné změny

Přínosy

 • Získáte přehled o dopadech reformy bezrizikových sazeb na společnost
 • Uslyšíte praktické zkušenosti z řízení projektu hodnocení dopadu a přechodu na nové sazby
 • Seznámíte se s problémy, které přináší reforma bezrizikových sazeb v celé společnosti
 • Uděláte si přehled o aktuálním dění a případných dalších plánovaných změnách v návaznosti na zavedení nových nástupnických sazeb

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.