Základy zajišťovacího účetnictví

Účetní zachycení derivátů a jiných nástrojů, které ekonomicky slouží k zajištění finančních rizik, v sobě může skrývat úskalí v podobě rozdílného způsobu vykazování oproti zajištěným rizikům, jež vede k nedokonalému zobrazení zajišťovací strategie ve finančních výkazech. Tento nesoulad je možné řešit zajišťovacím účetnictvím.

Jan Karban
Šimon Kolář
Přihlásit na termínPrezenční
16. 10. 2024  (09:00–15:00)
6 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
16. 10. 2024  (09:00–15:00)
6 000,- Kč bez DPH

To má však řadu detailních a vysoce technických požadavků, kvůli nimž jeho aplikace není jednoduchá ani pro zkušené risk manažery a účetní. Na tomto školení se od odborníků specializujících se na problematiku zajišťovacího účetnictví na auditních i poradenských zakázkách naučíte základní koncept zajišťovacího účetnictví podle českých i mezinárodních účetních standardů, získáte přehled o typech zajišťovacích vztahů a požadavcích na vedení zajišťovacího účetnictví, stejně jako o typických úskalích při jeho aplikaci a o tom, jak jim předcházet.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům oddělení financí, řízení rizik či treasury ve společnostech z nefinančního sektoru
 • Zaměstnancům účetních či kontrolingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek podle českých předpisů i IFRS
 • Zaměstnancům zodpovědným za přípravu a analýzu finančních plánů a výkazů

Program

 • Motivace k vedení zajišťovacího účetnictví – příklady účetního nesouladu mezi účetním zachycením zajišťovacích nástrojů a zajištěných položek
 • Přehled konceptu zajišťovacího účetnictví
 • Druhy zajišťovacích vztahů a jejich typické použití v rámci nefinančního sektoru
 • Požadavky na vedení zajišťovacího účetnictví
 • Případové studie nejběžnějších typů zajišťovacích vztahů
 • Praktické problémy při aplikaci zajišťovacího účetnictví
 • Účetní zachycení a prezentace ve výkazech
 • Klíčové rozdíly vedení zajišťovacího účetnictví mezi českými účetními standardy a IFRS (IAS 39 vs. IFRS 9)

Přínosy

 • Pochopíte možnosti a požadavky pro vedení zajišťovacího účetnictví podle českých i mezinárodních účetních standardů
 • Naučíte se sami testovat efektivitu či sestavit dokumentaci k zajišťovacímu účetnictví

Místo konání

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje studijní materiály, občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 6 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.