Lukáš Cingr

Lukáš je zkušeným odborníkem, který specializuje na návrh zákaznických a zaměstnaneckých zkušeností. V KPMG se účastnil řady transformací zákaznických zkušeností a mnoha dalších projektů zaměřených na obchodní analýzy a analytika, přičemž pomáhá propojit mezery mezi firemními zkušenostmi a činnostmi. Jako člen globálního Customer Centre of Excellence, pracuje Lukáš na uspořádání zákaznických podnětů a iniciuje inovace v rámci globální sítě. V průběhu zakázky navrhoval globální metodologii CX, školicí kurzy CX a globální depozitář akcelerátorů.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení