Lukáš Cingr

Lukáš je zkušeným odborníkem, který specializuje na návrh zákaznických a zaměstnaneckých zkušeností. V KPMG se účastnil řady transformací zákaznických zkušeností a mnoha dalších projektů zaměřených na obchodní analýzy a analytika, přičemž pomáhá propojit mezery mezi firemními zkušenostmi a činnostmi. Jako člen globálního Customer Centre of Excellence, pracuje Lukáš na uspořádání zákaznických podnětů a iniciuje inovace v rámci globální sítě. V průběhu zakázky navrhoval globální metodologii CX, školicí kurzy CX a globální depozitář akcelerátorů.

Aktuální školení
Transformace zákaznické zkušenosti
Transformace zákaznické zkušenosti

26. 11. 2020 (7 300,- Kč)
Žijeme ve věku zákazníka. Ten dnes čeká více za méně a cena pro něj už není vždy rozhodujícím faktorem. Zkušenost je populární. Mluví se o ní v boardroomech, na Facebooku, někdy se na ni koukáme na YouTube. Co to ale vlastně je? Jak se zkušenost řídí? Jak ji transformovat? To jsou otázky, na které odpovíme na tomto interaktivním školení.
Již proběhlá školení