Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

Potřebuje získat základní přehled o vykazování dle IFRS a nemáte čas účastnit se vícedenních školení? Pak je série našich webinářů na téma základy IFRS určena právě Vám! Vyberte si ten modul, který Vás zajímá nebo absolvujte všechny.

Série webinářů je věnována základním principům a pravidlům vykazování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se zejména na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních předpisech (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, výnosy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům. V této sérii webinářů není zařazeno vykazování nájemních smluv dle IFRS 16, které je pro svou komplexitu pokryto samostatným školením.

Cena celé série je 10 000 Kč bez DPH. Cena jednoho modulu je 2 500 Kč bez DPH. 

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům účtáren zodpovědným za účetní závěrky dle IFRS
 • Zaměstnancům reportingových oddělení zabývajícím se sestavováním reportingových balíčků podle IFRS pro účely konsolidace dle IFRS
 • Zaměstnancům společností, které se chystají k přechodu na IFRS
 • Ostatním, kteří se setkávají s výkazy sestavenými podle IFRS a potřebují mít základní přehled o hlavních principech IFRS
 • Všem, kteří chtějí porozumět podstatným rozdílům mezi IFRS a českými účetními předpisy

Program MODUL 1 – Základní principy výkaznictví

 • IAS 1: Koncepční rámec a struktura výkazů a přílohy podle IFRS
 • IAS 7: Struktura výkazu o peněžních tocích
 • IAS 21: Funkční měna a měna vykazování
 • IAS 8: Účetní metody, změny v účetních odhadech a chyby
 • IFRS 5: Ukončované činnosti

Program MODUL 2 – Dlouhodobý majetek

 • IAS 16 – Dlouhodobý hmotný majetek (např. komponentní odpisování, zbytková hodnota, přecenění na reálnou hodnotu, náhradní díly)
 • IAS 40 – Investice do nemovitostí
 • IAS 38 – Dlouhodobý nehmotný majetek (co může a co nemůže být kapitalizováno)
 • IAS 20 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

Program MODUL 3 – Rezervy a opravné položky k nefinančnímu majetku

 • IAS 37: Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky
 • IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
 • IAS 36: Snížení hodnoty nefinančního aktiva
 • IFRS 5: Aktiva držená k prodeji

Program MODUL 4 – Výnosy a finanční nástroje ve zkratce

 • IFRS 15 – Výnosy (5 kroků k rozeznání výnosů ve zkratce, specifické položky ve výkazech – smluvní aktiva, smluvní závazky, náklady na plnění smlouvy, náklady na smlouvu)
 • IFRS 9 – Finanční nástroje (pro nefinanční instituce – co je finančním nástroje, prvotní a následné ocenění, specifika ocenění naběhlou hodnotou jako je uplatnění efektivní úrokové sazby nebo opravná položka dle očekávané úvěrové ztráty)

Přínosy

 • Pochopíte podstatu a logiku IFRS koncepce
 • Porozumíte hlavním přístupům a pravidlům oceňování a vykazování podle IFRS, a tím získáte základy pro sestavování převodových můstků mezi českým účetnictvím a IFRS pro účely reportingu nebo IFRS výkaznictví
 • Dokážete identifikovat rizikové oblasti ve vaší společnosti z pohledu rozdílů mezi IFRS a CAS, a budete tak mít představu o tom, jaké podklady je nutné připravit a jaké aktivity podniknout, aby reporting a výkaznictví proběhly včas, správně a s co nejnižší administrativní zátěží
 • Pokud tuto sérii doplníte kurzem zaměřeným na IFRS 16 – účtování nájmů – základy, získáte ucelený přehled o všech podstatných a v praxi nejčastěji uplatňovaných pravidlech IFRS
Termíny

Modul 1: Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

27. 9. 2022 09:00–11:00
Webinář (Teams)
Cena: 2 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 3 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály Školení probíhá v českém jazyce.

Modul 1–4: Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

27. 9. 2022 - 19. 10. 2022 (23 dnů) 09:00–11:00
Webinář (Teams)
Cena: 10 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 12 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály Školení probíhá v českém jazyce.

Modul 2: Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

6. 10. 2022 09:00–11:00
Webinář (Teams)
Cena: 2 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 3 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály Školení probíhá v českém jazyce.

Modul 3: Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

12. 10. 2022 09:00–11:00
Webinář (Teams)
Cena: 2 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 3 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály Školení probíhá v českém jazyce.

Modul 4: Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

19. 10. 2022 09:00–11:00
Webinář (Teams)
Cena: 2 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 3 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály Školení probíhá v českém jazyce.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit