Regulace bank předepisuje nová pravidla a postupy pro poskytování úvěrů. Pravidla kapitálové přiměřenosti determinují náklad úvěru z pohledu regulatorního kapitálu. Vzrůstá komplexnost transakcí a rozšiřují se požadavky klientů i s ohledem na nové ekonomické prostředí (např. start-upy a nová ekonomika). Informace od klientů mohou být nepřesné, netransparentní či zmanipulované.

Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti úvěrových analytiků a dalších zaměstnanců banky, kteří jsou součástí vyhodnocování a schvalování korporátních úvěrů. Úvěrovému analytikovi či relationship manažerovi už dnes nestačí pouze základní znalosti finanční analýzy firem.

Účastníci programu získají kromě specifických znalostí pro hodnocení účetních závěrek firem i přehled o požadavcích na fungování banky z pohledu řízení rizik a kapitálu. Úvěrový analytik či další zaměstnanci banky tak budou mnohem lépe vybaveni na interakci s klienty, s oddělením řízení rizik či s požadavky a dotazy regulátora.

Náš vzdělávací program umožní účastníkům odhalovat manipulace s účetní závěrkou, rozkrýt důvody pro zahrnutí jednotlivých parametrů úvěrů do výpočtu rizikových nákladů (včetně nákladů na kapitál) a poskytne přehled o činnostech a procesech, které jsou v bance vykonávány v rámci poskytování úvěrů.  

Struktura programu:

ZÁKLADNÍ ČÁST:
Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
       1: Bankovní regulace oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
       2: Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika

Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
       3: Analýza účetních výkazů
       4: Manipulace účetních výkazů
       5: Manipulace historických finančních informací a plánů

Modul III: Produkty poskytované korporátním klientům
       6: Charakteristika bankovních produktů

POKROČILÁ ČÁST:
       
7: Konsolidace v rámci sestavení účetních výkazů
       8: Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy
       9: Bankovní produkty ve finančních výkazech firem

Jednotlivé kurzy lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena vzdělávacího programu (kurzy 1–6) je 20 000 Kč bez DPH.

1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
Mgr. Jiří Lakosil
5. 10. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
Ing. Naďa Waldeckerová
2. 11. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
3. Analýza účetních výkazů
3. Analýza účetních výkazů
Ing. Alice Koňáková, ACCA
24. 11. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
4. Manipulace účetních výkazů
4. Manipulace účetních výkazů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
16. 12. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
5. Manipulace historických finančních informací a plánů
5. Manipulace historických finančních informací a plánů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
Mám zájem o školení (6 800,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
6. Charakteristika bankovních produktů
6. Charakteristika bankovních produktů
Ing. Pavel Jankulár
Mám zájem o školení (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul III: Produkty poskytované korporátním klientům
8. Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy
8. Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy

Mám zájem o školení (4 500,- Kč)
POKROČILÁ ČÁST