Regulace bank předepisuje nová pravidla a postupy pro poskytování úvěrů. Pravidla kapitálové přiměřenosti determinují náklad úvěru z pohledu regulatorního kapitálu. Vzrůstá komplexnost transakcí a rozšiřují se požadavky klientů i s ohledem na nové ekonomické prostředí (např. start-upy a nová ekonomika). Informace od klientů mohou být nepřesné, netransparentní či zmanipulované.

Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti úvěrových analytiků a dalších zaměstnanců banky, kteří jsou součástí vyhodnocování a schvalování korporátních úvěrů. Úvěrovému analytikovi či relationship manažerovi už dnes nestačí pouze základní znalosti finanční analýzy firem.

Účastníci programu získají kromě specifických znalostí pro hodnocení účetních závěrek firem i přehled o požadavcích na fungování banky z pohledu řízení rizik a kapitálu. Úvěrový analytik či další zaměstnanci banky tak budou mnohem lépe vybaveni na interakci s klienty, s oddělením řízení rizik či s požadavky a dotazy regulátora.

Náš vzdělávací program umožní účastníkům odhalovat manipulace s účetní závěrkou, rozkrýt důvody pro zahrnutí jednotlivých parametrů úvěrů do výpočtu rizikových nákladů (včetně nákladů na kapitál) a poskytne přehled o činnostech a procesech, které jsou v bance vykonávány v rámci poskytování úvěrů.  

Struktura programu:

ZÁKLADNÍ ČÁST:
Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
       1: Bankovní regulace oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
       2: Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika

Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
       3: Analýza účetních výkazů
       4: Manipulace účetních výkazů
       5: Manipulace historických finančních informací a plánů

Modul III: Produkty poskytované korporátním klientům
       6: Charakteristika bankovních produktů

POKROČILÁ ČÁST:
       
7: Konsolidace v rámci sestavení účetních výkazů
       8: Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy
       9: Bankovní produkty ve finančních výkazech firem

Jednotlivé kurzy lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena vzdělávacího programu (kurzy 1–6) je 23 000 Kč bez DPH.

4. Manipulace účetních výkazů
4. Manipulace účetních výkazů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
5. Manipulace historických finančních informací a plánů
5. Manipulace historických finančních informací a plánů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
Mám zájem o školení (7 200,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
Ing. Naďa Waldeckerová
Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
6. Charakteristika bankovních produktů
6. Charakteristika bankovních produktů

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul III: Produkty poskytované korporátním klientům
3. Analýza účetních výkazů
3. Analýza účetních výkazů
Ing. Alice Koňáková, ACCA
Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
8. Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy
8. Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy

Mám zájem o školení (5 200,- Kč)
POKROČILÁ ČÁST

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit