KPMG certifikovaný vzdělávací program IFRS SPECIALISTA

 • Nejbližší školení
 • Podrobnosti školení

Ucelený vzdělávací program v českém jazyce, který Vám pomůže porozumět základním principům vykazování (účtování) dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a zároveň nabídne řadu příkladů.

Nás koncept rozdělení školení do jednotlivých modulů Vám umožňuje výběr témat, která jsou pro Vás relevantní anebo postupně absolvovat celý program a seznámit se tak s IFRS od A do Z.

Cílem programu je nabídnout informace o koncepci IFRS a poskytnout přehled nejčastěji používaných standardů v míře detailu potřebné pro běžnou praxi. Pomůžeme Vám pochopit logiku jednotlivých standardů a jejich vzájemné souvislosti. Nezaměřujeme se pouze na vykazování v účetní závěrce, ale i na zaúčtování každodenních transakcí podle požadavků IFRS.

Náš komplexní vzdělávací program je určen především pracovníkům finančního a účetního oddělení, kteří se seznamují se základy mezinárodních účetních standardů.

Každý modul obsahuje jednotlivé kurzy, které Vás provedou vybranou problematikou. Každý kurz obsahuje řadu jednoduchých příkladů pro snadnější pochopení daného tématu. Každý modul je zakončen opakovacím kurzem tzv. wrap-up, který se zaměřuje na řešení řady konkrétních příkladů z praxe, a dává Vám tak prostor procvičit získané znalosti a lépe se zorientovat v dané problematice IFRS.

Díky našemu intenzivnímu programu se naučíte používat IFRS v praxi.

Struktura programu:

A. Základní modul

 1. Úvod do IFRS
 2. Základy majetkových standardů včetně vykazování nájemních smluv
 3. Základní standardy pro výrobu a obchod (výnosy, zásoby, rezervy, dotace)
 4. Wrap-up

B. Specializovaný modul

 1. Základy finančních instrumentů pro podnikatelský sektor
 2. Základy reportingu a konsolidace
 3. Ostatní často používané standardy při sestavení účetní závěrky (snížení hodnoty, výpůjční náklady, události po konci účetního období a účetní metody)
 4. Odložená daň včetně kalkulace efektivní daňové sazby
 5. Wrap-up

C. Odvětvový modul – vybrané standardy ve větším detailu

 1. Retail
 2. Výrobní podniky
 3. Real Estate
 4. Leasingové podniky

D. Specifická témata

 1. Konsolidace
 2. Sestavení výkazu o peněžních tocích
 3. Zajišťovací účetnictví

Program IFRS specialista je zakončen písemnou zkouškou.

Podmínky pro získání certifikátu:

 • Základní modul
  • absolvování tří povinných kurzů a úspěšně vyplněný test 
 • Specializovaný modul
  • absolvování čtyř povinných kurzů a úspěšně vyplněný test

Celková cena programu IFRS specialista (základní – 3 kurzy a wrap-up a specializovaný modul – 4 kurzy a wrap-up) je 48 500 Kč bez DPH.
Cena základního modulu (3 kurzy a wrap-up) je 22 000 Kč bez DPH.
Cena specializovaného modulu (4 kurzy a wrap-up) je 26 500 Kč bez DPH.

Jednotlivé kurzy lze certifikovat zvlášť na základě účasti:

 • Cena kurzu v rozsahu 9–13:30 je 5 200 Kč bez DPH
 • Cena kurzu v rozsahu 9–16:30 je 7 200 Kč bez DPH
 

Kdo se u nás školí?