Filip Hanko

Filip vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a do KPMG Česká republika nastoupil v roce 2017, kde je součástí teamu Risk Consulting. Zaměřuje se především na poradenství v oblasti standardu IFRS 9, vývoj a audit modelů pro výpočet znehodnocení a řízení rizik (zejména Credit risk a ESG risk) finančních institucí. Filip má také zkušenosti s revizí implementace směrnice EBA/GL/2020/06 – Obecné pokyny pro poskytování a sledování úvěrů, včetně tvorby analýzy dopadů a posouzení vhodnosti interních metodik. Filip je také držitelem certifikace FRM od Global Association of Risk Professionals.