Martin Křivánek

Martin je senior manažerem s více než 11 lety zkušeností v oblasti bankovnictví českého trhu. Zabývá se dále řízením rizik, poradenstvím a auditem finančních institucí. Má rozsáhlé zkušenosti s posuzováním dopadů, přezkumem výpočtů, vývojem modelů a sestavením finančních a regulatorních výkazů vč. regulatorních výkazů o likviditě (Basel III, CRD IV/CRR, CRR 2.0, Basel IV). Dále s řízením úvěrových rizik protistran, poradenstvím v oblasti IFRS 9, posouzením dopadů a regulaci kapitálových trhů (MiFiD II/MiFIR, PRIIPs, MAD II/MAR, EMIR, SFTR).

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení