Nejbližší školení

CSRD požadavky, ESRS standardy a jak s nimi pracovat
CSRD požadavky, ESRS standardy a jak s nimi pracovat
Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD) může představovat výzvu nejen pokud s nefinančním reportingem začínáte, ale i pokud už zprávy o udržitelnosti připravujete. Podíváme se na detaily směrnice a standardy (ESRS), dle kterých budou firmy povinny reportovat. Pronikneme do obecných požadavků i do jednotlivých tematických standardů za životní prostředí, sociální oblast a řízení podniku.
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aneta Nekvindová, Ing. Viktor Brůžek
17. 10. 2023 (7 200,- Kč) a 17. 10. 2023 (7 200,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
ESG: komplexní přehled (3 kurzy)
ESG: komplexní přehled (3 kurzy)
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
18. 10. 2023 (15 000,- Kč) a 18. 10. 2023 (15 000,- Kč)
Potřebujete se rychle zorientovat a získat přehled o ESG? Díky průřezovým kurzům z různých oblastí budete mít komplexní vhled do problematiky ESG a zorientujete se v základních pojmech a legislativních povinnostech.
Úvod do ESG a regulací
Úvod do ESG a regulací
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
18. 10. 2023 (5 500,- Kč) a 18. 10. 2023 (5 500,- Kč)
Podíváme se na to, co se skrývá pod pojmy ESG, SDG, CSRD, ESRS, Fit for 55 a další. Uděláte si základní představu o strategických dokumentech, mezinárodních cílech a závazcích. Zjistíte, co znamená ESG pro finanční sektor.
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů oproti českým účetním standardům
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů oproti českým účetním standardům
Potřebujete získat základní přehled o vykazování podle IFRS a nemáte čas účastnit se vícedenních školení? Pak je série našich webinářů na téma základy IFRS určena právě Vám! Vyberte si ten modul, který Vás zajímá, nebo absolvujte všechny.
Reporting
Reporting
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
25. 10. 2023 (5 500,- Kč) a 25. 10. 2023 (5 500,- Kč)
Budete poprvé sestavovat nefinanční report a nevíte, kde začít a co všechno bude potřeba? Nebo už reportujete, ale chcete se seznámit s novinkami v této oblasti? Podíváme se, jak nefinanční reporting funguje, kdo musí reportovat, jaké jsou rámce, dle kterých se může/musí reportovat a jaké jsou mezi nimi rozdíly a na co si dát pozor.
Klimatická změna a rizika z pohledu regulací
Klimatická změna a rizika z pohledu regulací
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
2. 11. 2023 (5 500,- Kč) a 2. 11. 2023 (5 500,- Kč)
Životní prostředí představuje jednu z klíčových oblastí ESG. Klimatická změna a témata s ní spojená se odrážejí v mnoha regulacích. Po tomto kurzu budete lépe rozumět pojmům jako klimatická rizika, biodiverzita nebo cirkulární ekonomika. Podíváme se na váš byznys z hlediska rizik, příležitostí nebo možných řešení, které s sebou klimatická změna přináší.
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů
Daniel Pištej, Ing. Šimon Kolář, FRM
7. 11. 2023 (7 200,- Kč) a 7. 11. 2023 (7 200,- Kč)
Přechod na mezinárodní účetní standardy (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů v investičních společnostech a fondech přinesl řadu změn, ať už v oblasti vykazování investic fondů, nebo vykazování vydaných akcií či podílových listů. Došlo ke změně formátů výkazů, klasifikaci některých nástrojů či nárůstu informací, které je třeba uvést v příloze.
ESG témata v detailu (3 kurzy)
ESG témata v detailu (3 kurzy)
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
7. 11. 2023 (22 500,- Kč) a 7. 11. 2023 (22 500,- Kč)
V navazujícím modulu půjdeme více do hloubky vybraných témat a praktických postupů. Díky tomu získáte komplexní vhled a znalosti, které Vám pomohou při rozhodování a implementaci ve Vaší firmě.
IFRS update – změny v IFRS standardech a klíčová témata pro závěrku roku 2023
IFRS update – změny v IFRS standardech a klíčová témata pro závěrku roku 2023
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
10. 11. 2023 (4 000,- Kč)
Co je nového v IFRS? Které změny je nutné promítnout do účetní závěrky sestavené podle IFRS za rok 2023? Co nás čeká do budoucna? Pomůžeme vám pochopit, jaké může mít nová legislativa dopady na účtování a vykazování podle IFRS. Budete tak moci naplánovat svá strategická rozhodnutí a lépe připravit účetní závěrku.
EU Taxonomie
EU Taxonomie
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
16. 11. 2023 (6 500,- Kč) a 16. 11. 2023 (6 500,- Kč)
Evropská komise zveřejnila požadavky pro další čtyři cíle. Kromě zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu se nově firmy budou muset zabývat i cíli spojenými s ochranou a obnovou biodiverzity a ekosystémů, využíváním vodních a mořských zdrojů, omezováním znečištění a přechodem na cirkulární hospodářství.
Dodavatelský řetězec a ESG
Dodavatelský řetězec a ESG
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
23. 11. 2023 (6 500,- Kč) a 23. 11. 2023 (6 500,- Kč)
Dodavatelský řetězec představuje důležitou součást fungování každého byznysu. Proto se na něj podíváme z regulatorního hlediska. Zjistíte, co a kdy musíte reportovat, jak řídit rizika v dodavatelském řetězci a propojit vlastní ESG strategii a cíle.
IFRS závěrka
IFRS závěrka
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
24. 11. 2023 (4 000,- Kč)
Seminář je zaměřen na standardy týkající se zejména specifických vykázání v příloze k účetní závěrce, jako jsou transakce se spřízněnými stranami podle IAS 32 nebo řízení rizik podle IFRS 7. Vysvětlíme si koncept následných událostí a jejich možný dopad na účetní závěrku.
Novinky v regulaci finančních institucí
Novinky v regulaci finančních institucí
Regulatorní povinnosti pro banky, obchodníky s cennými papíry nebo investiční podniky se dynamicky rozvíjejí a rozšiřují na pravidelné bázi. V rámci školení, které organizujeme a aktualizujeme každý rok, poskytujeme účastníkům přehled nejvýznamnějších změn v oblasti regulace finančních institucí, od obezřetnostní regulace přes regulatorní reporting až po novinky v ESG.
IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
30. 11. 2023 (4 000,- Kč)
Pokud společnost uzavřela jakoukoliv nájemní smlouvu (tedy i na pronájem kanceláří) s dobou nájmu delší než jeden rok, pak je pro ni standard IFRS 16 relevantní. Nevíte, jak nájemní smlouvu promítnout do účetní závěrky podle IFRS? Jste pronajímatel nebo nájemce? Zajímá Vás, co je to právo užití a závazek z nájmu a jak stanovit jejich hodnotu? Pak je toto školení určeno přímo Vám.
IFRS 16: vykazování nájemních smluv – složitější otázky
IFRS 16: vykazování nájemních smluv – složitější otázky
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
7. 12. 2023 (4 000,- Kč)
Toto školení je pro Vás vhodné, pokud rozumíte základním principům vykazování nájemních smluv podle IFRS, ale hledáte odpovědi na specifické otázky.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP (CRR/CRD IV)
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP (CRR/CRD IV)
Daniel Pištej, Ing. Naďa Waldeckerová, Monika Duffková
13. 12. 2023 (25 000,- Kč) a 13. 12. 2023 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
KPMG Compliance Officer
KPMG Compliance Officer
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM, Vlastimil Slovák
16. 1. 2024 (48 000,- Kč) a 16. 1. 2024 (48 000,- Kč)
 Modul 1: Úvod do Compliance
Modul 1: Úvod do Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM, Vlastimil Slovák
16. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 16. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 1
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
23. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 23. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 2
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
30. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 30. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 3
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
6. 2. 2024 (10 000,- Kč) a 6. 2. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 4

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit