Nejbližší školení

Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Působíte v neziskové organizaci a zajímá vás, jaká jsou právní pravidla pro obstarávání finančních zdrojů pro její činnost? Nemáte jasno v otázkách zaměstnávání v neziskovém sektoru? Pak je toto školení určeno právě vám. Dozvíte se, jaká jsou úskalí přijímání darů a dotací, pořádání veřejných sbírek a šíření reklamních sdělení. Věnovat se budeme i otázkám pracovního práva a jednání za právnickou o
Excel pro reportingové účely – vytěžte ze svých dat maximum!
Excel pro reportingové účely – vytěžte ze svých dat maximum!
Ing. Ondřej Krejčí, Mgr. Vojtěch Bouř
29. 5. 2018 (3 000,- Kč)
Školení je určeno lidem, kteří chtějí pracovat s dostupnými informačními zdroji, co nejefektivněji. Po jeho absolvování budete schopni zpracovat a prezentovat data v Excelu přehledněji. Ostatní uživatelé se budou v reportech snadno orientovat a vytěží z firemních dat ty nejlepší informace. Reporty tak poslouží jako podklad pro správná rozhodnutí.
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Ing. Radek Chaloupka, Mgr. Jan Sedlář
30. 5. 2018 (Zdarma)
Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2018)
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2018)
Školení je zaměřeno na novou regulaci trhu s finančními nástroji v podobě směrnice a nařízení MiFID II / MiFIR, směrnice a nařízení pro manipulaci s trhem (Market Abuse – MAD II / MAR) a nařízení PRIIPS ke strukturovaným investičním produktům.
Základy převodních cen
Základy převodních cen
Představíme vám legislativní požadavky a základní metody, které se používají při transakcích se spojenými osobami. Upozorníme vás na rizika související s nastavením převodních cen pro společnosti. Probereme požadavky na přípravu dokumentace převodních cen. Pomůžeme vám se základní orientací u specifických transakcí – manažerských služeb, finančních transakcí a poskytování nehmotného majetku.
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.
Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
Dimitar Georgiev, Ing. Alice Koňáková, ACCA
7. 6. 2018 (6 600,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit, jaké manipulační techniky společnosti využívají, aby mohly přizpůsobit účetní výkazy svým potřebám. Dozvíte se také, jakých významnějších chyb a opomenutí se společnosti nejčastěji dopouští v rámci sestavení neauditovaných účetních výkazů a co by ve vás mělo vzbudit podezření, že může být obraz hospodaření společnosti zkreslený.
Daňová specifika holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby
Daňová specifika holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby
Ing. Jan Kiss LL.M.
7. 6. 2018 (3 000,- Kč)
Aktivity holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby přinášejí celou řadu specifických daňových problémů, ať už z pohledu uznatelnosti nákladů, převodních cen, či srážkových daní. Zároveň jsou tyto společnosti v poslední době...
Time management – aneb jak vy a čas můžete spolupracovat
Time management – aneb jak vy a čas můžete spolupracovat
Mgr. Jan Vojtko
1. 8. 2018 (6 000,- Kč)
Time management je oblast, kterou můžeme v podstatě rozvíjet a zlepšovat neustále . Každý z nás by měl znát sám sebe a svůj postoj a schopnosti řízení času. Dnes je velice snadné nejenom prokrastinovat, ale i špatně plánovat čas, nerozumět sebě a svým potřebám. Workshop se zaměřuje na předávání a praktické využití nástrojů time managementu pro neustálé balancování mezi soukromým a pracovním čase.