Nejbližší školení

 Modul 1: Úvod do Compliance
Modul 1: Úvod do Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
6. 10. 2020 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 1
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý, FCCA
7. 10. 2020 (6 800,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Zajímají Vás novinky a změny ve standardu? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů
Přechod na mezinárodní účetní standardy (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů v investičních společnostech a fondech přináší řadu změn, ať už v oblasti vykazování investic fondů, nebo vykazování vydaných akcií či podílových listů. Dochází ke změně formátů výkazů, klasifikaci některých nástrojů, nárůstu informací, které bude třeba uvést v příloze. Zbývá jen necelý rok na přípravu.
Konsolidace basic podle CAS a IFRS
Konsolidace basic podle CAS a IFRS
Ing. Lucie Nedvědová, Ing. Miroslava Prokešová
22. 10. 2020 (6 800,- Kč)
Toto školení vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí českých účetních standardů a IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
4. 11. 2020 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 3
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Ing. Viktor Brůžek
11. 11. 2020 (6 800,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
20. 11. 2020 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 4
Transformace zákaznické zkušenosti
Transformace zákaznické zkušenosti
Jan Klimeš, Kateřina Coops, Lukáš Cingr
26. 11. 2020 (7 300,- Kč)
Žijeme ve věku zákazníka. Ten dnes čeká více za méně a cena pro něj už není vždy rozhodujícím faktorem. Zkušenost je populární. Mluví se o ní v boardroomech, na Facebooku, někdy se na ni koukáme na YouTube. Co to ale vlastně je? Jak se zkušenost řídí? Jak ji transformovat? To jsou otázky, na které odpovíme na tomto interaktivním školení.
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Program KPMG Compliance Officer: Modul 5