Nejbližší školení

Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Kateřina Coops
26. 1. 2021 (6 800,- Kč)
Stejně jako řídíme očekávání a zkušenosti našich zákazníků, je dnes kladen velký důraz na pozitivní zkušenosti našich zaměstnanců. Jen tak můžeme v důsledku dosáhnout toho, abychom dodávali ty nejlepší služby a vytvářeli konkurenceschopné produkty.
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance – WEBINÁŘ
Modul 7: Jak vybudovat Compliance – WEBINÁŘ
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
9. 2. 2021 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Hana Hašková, Lenka Nováková
24. 3. 2021 (5 900,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9