Nejbližší školení

Leading SAFe – Scaled Agile Framework
Leading SAFe – Scaled Agile Framework
Na školení se naučíte, jak zavést do praxe agilní přístup prostřednictvím frameworku SAFe. Zaměříme se na týmovou a programovou spolupráci a řízení portfolia v souladu se základními pilíři SAFe. Součástí je i praktický nácvik plánování programových přírůstků a koordinace mnoha Agile Release Trains (ART).
Agilní metody v enteprise prostředí – Spotify, SAFe
Agilní metody v enteprise prostředí – Spotify, SAFe
Jiří Khun, Ondřej Jaroš
4. 4. 2019 (8 500,- Kč)
Během školení na naučíte, jak aplikovat agilní přístupy v enterprise sféře při dodávce komplexních informačních systémů dle frameworku Spotify a SAFe. Zaměříme se na koordinační aktivity mezi týmy, plánování společných deliverables a nové role na programové a portfolio úrovni.
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky
IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování, zajištění čisté pozice a rizikového komponentu až po účtování o časové hodnotě a nákladech na zajištění ve vlastním kapitálu. IFRS 9 však zavádí nové požadavky na dokumentaci a vyhodnocení efektivity a také přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9?
Transformace zákaznické zkušenosti
Transformace zákaznické zkušenosti
Hana Wasserburger, Jan Klimeš
23. 5. 2019 (19 500,- Kč)
Žijeme ve věku zákazníka. Ten dnes čeká více za méně a cena pro něj už není vždy rozhodujícím faktorem. Zkušenost je populární. Mluví se o ní v boardroomech, na Facebooku, někdy se na ni koukáme na YouTube. Co to ale vlastně je? Jak se zkušenost řídí? Jak ji transformovat? To jsou otázky, na které odpovíme na tomto interaktivním školení.