Nejbližší školení

Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“) – WEBINÁŘ
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“) – WEBINÁŘ
Ing. Šimon Kolář, FRM
30. 10. 2020 (3 500,- Kč)
Evropské nařízení BMR a rozhodnutí britského regulátora FCA dále nevyžadovat publikování sazby LIBOR povede ke změně způsobu stanovení, či dokonce ke zrušení a nahrazení některých mezibankovních sazeb typu IBOR (např. EURIBOR, PRIBOR či EONIA).
Aktuárské školení pro neaktuáry – WEBINÁŘ
Aktuárské školení pro neaktuáry – WEBINÁŘ
Ing. Viktor Brůžek
11. 11. 2020 (6 800,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců
Monitoring zaměstnanců i nakládání s jejich údaji jsou svázány přísnými pravidly. Za jejich porušení hrozí zaměstnavateli citelné sankce. Školení vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti a postřehy z aktuálních rozhodnutí kontrolních orgánů. Zaměříme se i na dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Program KPMG Compliance Officer: Modul 5
Transformace zákaznické zkušenosti
Transformace zákaznické zkušenosti
Jan Klimeš, Kateřina Coops, Lukáš Cingr
26. 11. 2020 (7 300,- Kč)
Žijeme ve věku zákazníka. Ten dnes čeká více za méně a cena pro něj už není vždy rozhodujícím faktorem. Zkušenost je populární. Mluví se o ní v boardroomech, na Facebooku, někdy se na ni koukáme na YouTube. Co to ale vlastně je? Jak se zkušenost řídí? Jak ji transformovat? To jsou otázky, na které odpovíme na tomto interaktivním školení.
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu – WEBINÁŘ
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu – WEBINÁŘ
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý, FCCA
2. 12. 2020 (6 800,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Zajímají Vás novinky a změny ve standardu? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV) – WEBINÁŘ
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV) – WEBINÁŘ
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
Akademie HR: Analýza a reporting dat – WEBINÁŘ
Akademie HR: Analýza a reporting dat – WEBINÁŘ
Martin Matějka
10. 12. 2020 (6 800,- Kč)
Rozhodování na základě dat namísto intuice lze aplikovat i v oblasti řízení lidských zdrojů. Analýza HR dat vám pomůže identifikovat místa ke zlepšení stávajících procesů a postupů. Školení se zabývá jak principy koncepční práce s daty a definicí metrik v HR, tak nezbytnými technickými znalostmi pro základní analýzu dat.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Kateřina Coops
26. 1. 2021 (6 800,- Kč)
Stejně jako řídíme očekávání a zkušenosti našich zákazníků, je dnes kladen velký důraz na pozitivní zkušenosti našich zaměstnanců. Jen tak můžeme v důsledku dosáhnout toho, abychom dodávali ty nejlepší služby a vytvářeli konkurenceschopné produkty.
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Hana Hašková, Lenka Nováková
24. 3. 2021 (5 900,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.