Nejbližší školení

2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
Ing. Naďa Waldeckerová
2. 11. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
Data v HR – analýza a reporting
Data v HR – analýza a reporting
Martin Matějka
9. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Rozhodování na základě dat namísto intuice lze aplikovat i v oblasti řízení lidských zdrojů. Analýza HR dat vám pomůže identifikovat místa ke zlepšení stávajících procesů a postupů. Školení se zabývá jak principy koncepční práce s daty a definicí metrik v HR, tak nezbytnými technickými znalostmi pro základní analýzu dat.
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý, FCCA
23. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Zajímají Vás novinky a změny ve standardu? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
3. Analýza účetních výkazů
3. Analýza účetních výkazů
Ing. Alice Koňáková, ACCA
24. 11. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
Sustainability in Business – ESG a novinky v nefinančním reportingu (EU taxonomie)
Sustainability in Business – ESG a novinky v nefinančním reportingu (EU taxonomie)
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
26. 11. 2021 (4 000,- Kč)
Připravili jsme školení zaměřené na novinky v oblasti udržitelnosti, související s novou regulací EU. Chcete být v obraze ohledně požadavků na vaši společnost v oblasti řízení a vykazování nefinančních informací a rizik?
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Ing. Eva Lenzová, Ing. Monika Sychrovská
30. 11. 2021 (5 200,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při organizaci různých marketingových aktivit, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti. Zaměříme se zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematiku budeme ilustrovat na základě praktických zkušeností a na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2022
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2022
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Ing. Viktor Brůžek
2. 12. 2021 (6 800,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
Kurz A. 4 – Wrap-up
Kurz A. 4 – Wrap-up
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
2. 12. 2021 (5 000,- Kč)
ZÁKLADNÍ MODUL – Wrap-up
IFRS závěrka
IFRS závěrka
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
7. 12. 2021 (7 200,- Kč)
Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování, oceňování a výsledného sestavení účetní závěrky podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které jsou klíčové při sestavování účetní závěrky, díky čemuž získáte obecný přehled o postupech a odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe
Hana Hašková, Petra Němcová
9. 12. 2021 (5 900,- Kč)
Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v mezinárodním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV)
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV)
Ing. Naďa Waldeckerová
15. 12. 2021 (25 000,- Kč) a 19. 1. 2022 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
4. Manipulace účetních výkazů
4. Manipulace účetních výkazů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
16. 12. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
20. 1. 2022 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Pomůžeme vám zorientovat se ve spletité úpravě zdaňování příjmů z cenných papírů. Z daňového pohledu projdeme nejčastější typy investic soukromých osob. Budeme se zabývat nejen samotnou držbou, ale také aspekty obchodování s investičními instrumenty. Samozřejmostí bude také řada praktických příkladů.
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
27. 1. 2022 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 8
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9