Nejbližší školení

1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
Mgr. Jiří Lakosil
5. 10. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Hana Hašková, Lenka Nováková
6. 10. 2021 (5 900,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.
Konsolidace basic podle CAS a IFRS
Konsolidace basic podle CAS a IFRS
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
14. 10. 2021 (6 800,- Kč)
Toto školení vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí českých účetních standardů a IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)
Ing. Šimon Kolář, FRM
15. 10. 2021 (3 500,- Kč)
Evropské nařízení BMR a rozhodnutí britského regulátora FCA dále nevyžadovat publikování sazby LIBOR povede ke změně způsobu stanovení, či dokonce ke zrušení a nahrazení některých mezibankovních sazeb typu IBOR (např. EURIBOR, PRIBOR či EONIA).
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Aneta Nekvindová, Ing. Viktor Brůžek
27. 10. 2021 (3 500,- Kč)
Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika
Ing. Naďa Waldeckerová
2. 11. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Kateřina Coops
4. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Stejně jako řídíme očekávání a zkušenosti našich zákazníků, je dnes kladen velký důraz na pozitivní zkušenosti našich zaměstnanců. Jen tak můžeme v důsledku dosáhnout toho, abychom dodávali ty nejlepší služby a vytvářeli konkurenceschopné produkty.
Akademie HR: Analýza a reporting dat
Akademie HR: Analýza a reporting dat
Martin Matějka
9. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Rozhodování na základě dat namísto intuice lze aplikovat i v oblasti řízení lidských zdrojů. Analýza HR dat vám pomůže identifikovat místa ke zlepšení stávajících procesů a postupů. Školení se zabývá jak principy koncepční práce s daty a definicí metrik v HR, tak nezbytnými technickými znalostmi pro základní analýzu dat.
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý, FCCA
23. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Zajímají Vás novinky a změny ve standardu? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
3. Analýza účetních výkazů
3. Analýza účetních výkazů
Ing. Alice Koňáková, ACCA
24. 11. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2022
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2022
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Ing. Viktor Brůžek
2. 12. 2021 (6 800,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
IFRS závěrka
IFRS závěrka
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
7. 12. 2021 (6 800,- Kč)
Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování, oceňování a výsledného sestavení účetní závěrky podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které jsou klíčové při sestavování účetní závěrky, díky čemuž získáte obecný přehled o postupech a odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV)
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV)
Ing. Naďa Waldeckerová
15. 12. 2021 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
4. Manipulace účetních výkazů
4. Manipulace účetních výkazů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
16. 12. 2021 (3 500,- Kč)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou