Nejbližší školení

Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům
Potřebuje získat základní přehled o vykazování dle IFRS a nemáte čas účastnit se vícedenních školení? Pak je série našich webinářů na téma základy IFRS určena právě Vám! Vyberte si ten modul, který Vás zajímá nebo absolvujte všechny.
Škola DPH
Škola DPH
Kateřina Klepalová
4. 10. 2022 (15 000,- Kč)
Vzdělávací program Škola DPH pomáhá firmám a jejím zaměstnancům zorientovat se v daňové problematice. Po absolvování kurzu budou účastníci seznámeni se základy DPH počínaje lokálními a přeshraničními transakcemi se zbožím a službami až po nezbytnou administrativu.
Sustainability in Business – ESG a novinky v nefinančním reportingu (EU taxonomie)
Sustainability in Business – ESG a novinky v nefinančním reportingu (EU taxonomie)
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
11. 10. 2022 (4 000,- Kč)
Připravili jsme školení zaměřené na novinky v oblasti udržitelnosti, související s novou regulací EU. Chcete být v obraze ohledně požadavků na vaši společnost v oblasti řízení a vykazování nefinančních informací a rizik?
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aneta Nekvindová, Ing. Viktor Brůžek
13. 10. 2022 (7 200,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
IFRS 16 – vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
IFRS 16 – vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
13. 10. 2022 (3 800,- Kč)
Pokud společnost uzavřela jakoukoliv nájemní smlouvu (tedy i na pronájem kanceláří) s dobou nájmu delší než jeden rok, pak je pro ni standard IFRS 16 relevantní. Nevíte, jak nájemní smlouvu promítnout do účetní závěrky dle IFRS? Jste pronajímatel nebo nájemce? Zajímá Vás, co je to právo užití a závazek z nájmu a jak stanovit jejich hodnotu? Pak je toto školení určeno přímo Vám.
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Aneta Nekvindová, Ing. Viktor Brůžek
16. 10. 2022 (3 800,- Kč)
Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)
Roman Stránský
18. 10. 2022 (3 800,- Kč)
Evropské nařízení BMR a rozhodnutí britského regulátora FCA dále nevyžadovat publikování sazby LIBOR vedlo ke změně způsobu stanovení, či dokonce ke zrušení a nahrazení některých mezibankovních sazeb typu IBOR (např. EURIBOR, PRIBOR či EONIA).
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů I.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů I.
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
18. 10. 2022 (3 800,- Kč)
Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Hana Hašková, Ing. Lenka Nováková, MBA
20. 10. 2022 (6 500,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý, FCCA
25. 10. 2022 (7 200,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Zajímají Vás novinky a změny ve standardu? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II.
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
1. 11. 2022 (3 800,- Kč)
Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.
Základy konsolidace podle českých účetních předpisů
Základy konsolidace podle českých účetních předpisů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
3. 11. 2022 (4 800,- Kč)
Toto školení vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí českých účetních předpisů. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.
Konsolidace basic podle IFRS
Konsolidace basic podle IFRS
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
10. 11. 2022 (4 800,- Kč)
Toto školení vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.
Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
29. 11. 2022 (4 800,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit, jaké manipulační techniky společnosti využívají, aby mohly přizpůsobit účetní výkazy svým potřebám. Dozvíte se také, jakých významnějších chyb a opomenutí se společnosti nejčastěji dopouští v rámci sestavení neauditovaných účetních výkazů a co by ve vás mělo vzbudit podezření, že může být obraz hospodaření společnosti zkreslený.
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
IFRS závěrka – WEBINÁŘ
IFRS závěrka – WEBINÁŘ
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
1. 12. 2022 (3 800,- Kč)
Seminář je zaměřen na standardy týkající se zejména specifických vykázání v příloze v účetní závěrce, jako jsou transakce se spřízněnými stranami dle IAS 32 nebo řízení rizik dle IFRS 7. Vysvětlíme si koncept následných událostí a jejich možný dopad na účetní závěrku.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP (CRR/CRD IV)
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP (CRR/CRD IV)
Daniel Pištej, Roman Stránský
6. 12. 2022 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
Odložená daň I – základní principy
Odložená daň I – základní principy
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
8. 12. 2022 (3 800,- Kč)
Potřebujete spočítat odloženou daň a nevíte jak? Náš seminář vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně, které jsou stejné pro české účetní předpisy i IFRS. Na základních příkladech se naučíte, jak odloženou daň spočítat.
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe
Hana Hašková, Petra Němcová
8. 12. 2022 (6 500,- Kč)
Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v mezinárodním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.
Odložená daň II. – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby
Odložená daň II. – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
16. 12. 2022 (3 800,- Kč)
Tento seminář navazuje na seminář věnujícím se základním principům stanovení odložené daně a doplňuje ho o specifické případy, které vedou k rozeznání odložené daně. Zároveň Vás naučíme, jak sestavit sesouhlasení efektivní daně/sazby daně s teoretickou.
Kapitálové požadavky k riziku protistrany podle nařízení CRR 2
Kapitálové požadavky k riziku protistrany podle nařízení CRR 2
Roman Stránský
16. 2. 2023 (5 200,- Kč)
Chtěli byste si udělat základní přehled o tomto tématu, zajímají vás detaily výpočtu, reporting nebo jen některé problematické části související s tímto tématem? Na všechny tyto otázky bude v průběhu našeho školení prostor. Pomůžeme vám zorientovat se v poměrně spletitém výpočtu kapitálových požadavků k riziku protistrany pod regulatorním rámcem CRR 2.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit