Upcoming training courses

IFRS 9 Disclosures (also for banks accounting under Decree No. 501/2002 Coll.)
IFRS 9 Disclosures (also for banks accounting under Decree No. 501/2002 Coll.)
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
10. 1. 2019 (3 500,- CZK)
New IFRS 9 considerably extends the requirements for information disclosures in the notes to the financial statements. The broadening of the scope of information, and the efforts connected with obtaining and reviewing will also apply to Czech banks keeping their accounts under Czech accounting standards. What new information will have to be disclosed, and in what format?
IFRS 9 in detail – hedge accounting for enterprices
IFRS 9 in detail – hedge accounting for enterprices
IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování, zajištění čisté pozice a rizikového komponentu až po účtování o časové hodnotě a nákladech na zajištění ve vlastním kapitálu. IFRS 9 však zavádí nové požadavky na dokumentaci a vyhodnocení efektivity a také přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9?
Sustainability in Business I. – Jak se zorientovat v CSR?
Sustainability in Business I. – Jak se zorientovat v CSR?
Ve spolupráci s aliancí BpS – Byznys pro společnost pořádáme v rámci programu Sustainability in Business školení na téma společenské odpovědnosti a udržitelnosti.
Sustainability in Business II. – CSR a udržitelnost 2019
Sustainability in Business II. – CSR a udržitelnost 2019
Ve spolupráci s aliancí BpS – Byznys pro společnost pořádáme v rámci programu Sustainability in Business připravili školení zaměřené na rozvoj CSR a udržitelnosti ve firmách.
Sustainability in Business III. – Jak posunout reporting udržitelnosti a CSR?
Sustainability in Business III. – Jak posunout reporting udržitelnosti a CSR?
Ve spolupráci s aliancí BpS – Byznys pro společnost pořádáme v rámci programu Sustainability in Business školení na téma trendů v nefinančním reportingu a komunikace udržitelnosti ve firmách.