Upcoming training courses

Leading SAFe – Scaled Agile Framework
Leading SAFe – Scaled Agile Framework
You will learn how to implement the agile approach in an enterprise environment using the SAFe framework. We will focus on team cooperation and cooperation in programme and portfolio management, in line with the SAFe pillars and scaled agile principles. The training course also includes practical exercises in planning programme increments and coordinating a number of agile release trains (ART).
Agilní metody v enteprise prostředí – Spotify, SAFe
Agilní metody v enteprise prostředí – Spotify, SAFe
Jiří Khun, Ondřej Jaroš
4. 4. 2019 (8 500,- CZK)
Během školení na naučíte, jak aplikovat agilní přístupy v enterprise sféře při dodávce komplexních informačních systémů dle frameworku Spotify a SAFe. Zaměříme se na koordinační aktivity mezi týmy, plánování společných deliverables a nové role na programové a portfolio úrovni.
IFRS 9 in detail – hedge accounting for enterprices
IFRS 9 in detail – hedge accounting for enterprices
IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování, zajištění čisté pozice a rizikového komponentu až po účtování o časové hodnotě a nákladech na zajištění ve vlastním kapitálu. IFRS 9 však zavádí nové požadavky na dokumentaci a vyhodnocení efektivity a také přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9?
How to transform customer experience
How to transform customer experience
Hana Wasserburger, Jan Klimeš
23. 5. 2019 (19 500,- CZK)
Ours is the age of the customer. Today’s customers expect more for less and price is not always the deciding factor. Experience is the buzzword, talked about in boardrooms and Facebook, watched on YouTube. But what does customer experience really mean? Can it be measured? Managed? Transformed? These are questions we would like to address during this interactive training course.