Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP (CRR/CRD IV)

Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.

Naďa Waldeckerová
Monika Duffková

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 25 000,- Kč bez DPH
 • Potřebujete rychle a efektivně zaškolit nové pracovníky ve vašem útvaru regulatorního výkaznictví?
 • Nechcete vytěžovat vaše interní specialisty přípravou školení? 
 • Potřebujete získat komplexní a současně detailní přehled o tom jak vytvořit jednotlivé regulatorní výkazy COREP a FINREP?
 • Chcete zlepšit vaše znalosti ohledně výpočtu kapitálové přiměřenosti dle CRR?
 • Chcete si na praktických příkladech objasnit postupy dílčích výpočtů, jako jsou rizikově vážená aktiva (RWA), úvěrová úprava ocenění (CVA), likvidita (LCR), páka (LR) a další?
 • Chcete pochopit rozdíly mezi jednotlivými metodami výpočtu, seznámit se s nejčastějšími chybami a dozvědět se o vlivu nejnovějších metodických změn?

Pošlete vaše metodiky na náš workshop.

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru regulatorního výkaznictví, financí a řízení rizik bank.

Program

 • Sestavení finančních výkazů (F 01 až F 02) – rozvaha, výsledovka, podrozvaha
 • Sestavení klíčových částí výkazů F 03 až F 47.
 • Tvorba převodního můstku účetní osnovy
 • Sestavení výkazu F 18 a F 19 pro nevýkonné expozice a expozice s úlevou
 • Sestavení výkazů pro zatížená aktiva F 32 – F 36
 • Sestavení kritických oblastí výkazu C 72 – C 77 (likvidita LCR)
 • Představení nového výkazu pro NSFR
 • Praktická ukázka kompletního postupu výpočtu kapitálové přiměřenosti.
 • Sestavení regulatorního kapitálu (C 01).
 • Obezřetnostní filtry a odečitatelné položky, dodatečná úprava ocenění (AVA).
 • Výpočet rizikově vážených aktiv podle metody STA (C 07)
 • Výpočet kapitálového požadavku k úvěrové úpravě ocenění (CVA).
 • Výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku (BIA, STA, C 16 – C 17)
 • Představení nového výkazu C 90
 • Výpočet kapitálového požadavku k měnovému, úrokovému a akciovému riziku podle standardizované metody (C 18 – C 25).
 • Expozice v úvěrovém riziku protistrany (základní přehled metod a popis nových výkazů C 34).
 • Sestavení výkazu o ztrátách z expozic zajištěných nemovitostmi (C 15)
 • Sestavení výkazu finanční páky (C 47)
 • Demonstrace obezřetnostní konsolidace.
 • Ukázka nejčastějších chyb při výpočtu.

Přínosy

 • Pochopíte hlavní postupy výpočtu kapitálové přiměřenosti a dalších výkazů, které jsou součástí regulatorního výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky EBA roku 2021.
 • Získáte přehled o best practices při vykazovaní a nejčastějších chybách.
 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se podíleli a podílejí na implementaci CRR/CRD IV ve finančních institucích na českém trhu.

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.