IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy

Pokud společnost uzavřela jakoukoliv nájemní smlouvu (tedy i na pronájem kanceláří) s dobou nájmu delší než jeden rok, pak je pro ni standard IFRS 16 relevantní. Nevíte, jak nájemní smlouvu promítnout do účetní závěrky podle IFRS? Jste pronajímatel nebo nájemce? Zajímá Vás, co je to právo užití a závazek z nájmu a jak stanovit jejich hodnotu? Pak je toto školení určeno přímo Vám.

Školení Vám na praktických příkladech ukáže dopady uzavření nájemní smlouvy a případného navýšení ceny z důvodu indexace do výkazů nájemce (rozeznání práva užití a jeho následný odpis, rozeznání závazku z nájemních smluv). V krátkosti bude shrnut i postup pronajímatelů (finanční vs. operativní pronájem) a zmíněna i problematika podnájmů.

Pokud Vás zajímají další problematické oblasti související s vykazováním nájmů (smlouvy na dobu neurčitou, změny v nájemních smlouvách, prodej a následný pronájem, stanovení diskontní sazby), pak je tu pro Vás navazující školení IFRS 16 – složitější otázky.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům společností, které reportují do skupiny podle IFRS nebo připravují účetní závěrku podle IFRS
 • Finančním ředitelům
 • Účetním účtujícím o majetku pořízeném formou nájmu
 • Pracovníkům controllingu připravujícím finanční plány nebo interpretujícím výsledky
 • Vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o způsobu pořízení dlouhodobého majetku a konstrukci nájemních smluv
 • Všem, kteří potřebují porozumět logice vykazování nájmů podle IFRS (investoři, finanční analytici apod.)

Program

 • Úprava nájmů (leasingů) podle IFRS 16: vysvětlení hlavních pojmů včetně použité diskontní sazby a stanovení doby nájmu
 • Účtování nájemce podle IFRS 16
 • Účtování pronajímatele podle IFRS 16 (včetně podnájmů)
 • Příklady (uzavření smlouvy, indexace z důvodu inflační doložky)
 • Rozdíly ve výkazech podle CAS a IFRS s ohledem na vykazování nájmů (EBITDA, zadluženost)

Přínosy

 • Porozumíte základním principům vykazování nájemních smluv (leasingu) podle standardu IFRS 16
 • Budete schopni vyhodnotit možný dopad uzavíraných nájemních smluv do výkazů společnosti (zadluženost, EBITDA)
 • Pochopíte rozdíl oproti českému účetnictví

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.

Termíny

IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy

27. 4. 2023 09:00–12:30
PREZENČNĚ – KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce. Členům ČIIA (Český institute interních auditorů, o,s,) poskytujeme na toto školení slevu ve výši 10%.

IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy (webinář)

27. 4. 2023 09:00–12:30
WEBINÁŘ – Microsoft Teams
Cena: 4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály. Školení probíhá v českém jazyce. Členům ČIIA (Český institute interních auditorů, o,s,) poskytujeme na toto školení slevu ve výši 10%.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit