IFRS 16: vykazování nájemních smluv – složitější otázky

Toto školení je pro Vás vhodné, pokud rozumíte základním principům vykazování nájemních smluv podle IFRS, ale hledáte odpovědi na specifické otázky.

Lenka Zatylnyjová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 4 000,- Kč bez DPH

Toto školení je pro Vás vhodné, pokud rozumíte základním principům vykazování nájemních smluv podle IFRS, ale hledáte odpovědi na specifické otázky tohoto typu:

 • Co dělat, pokud se změnily plány společnosti v souvislosti s pronajímaným majetkem?
 • Jak stanovit diskontní sazbu a může být pro všechny společnosti ve skupině stejná?
 • Je tato smlouva vůbec smlouvou nájemní? Neobsahuje smlouva na poskytování služeb (outsourcing) složku představující nájem?
 • Co dělat, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou?
 • Co dělat, pokud byl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě (změna doby trvání, změna v pronajímané věci)?
 • Společnost prodala majetek a následně si ho pronajala, co s tím?
 • Co je nutné o nájmech vykázat v účetní závěrce?

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům společností, které reportují do skupiny podle IFRS nebo připravují účetní závěrku podle IFRS
 • Finančním ředitelům
 • Účetním účtujícím o majetku pořízeném formou nájmu
 • Pracovníkům controllingu připravujícím finanční plány nebo interpretujícím výsledky
 • Vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o způsobu pořízení dlouhodobého majetku a konstrukci nájemních smluv
 • Všem, kteří potřebují porozumět logice vykazování nájmů podle IFRS (investoři, finanční analytici apod.)

Program

 • Stanovení doby nájmu u smluv na dobu neurčitou
 • Stanovení diskontní sazby
 • Příklady: dopady změn odhadů
 • Příklady: dopady změn smluv
 • Příklad: prodej a následný nájem
 • Nájem – definice a rizika smluv o outsourcingu
 • Výkaznictví – co je nutno zveřejňovat

Přínosy

 • Budete umět predikovat dopad uzavření nájemních smluv se specifickými podmínkami nebo jejich změny na účetní závěrku společnosti
 • Porozumíte tomu, jak zohlednit změny nájemních smluv nebo souvisejících podmínek v účetní závěrce (účetnictví) společnosti