Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů I.

Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích) a jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.

Komu je školení určeno

  • Účetním, analytikům, pracovníkům oddělení controllingu a interního auditu, příp. ekonomických oddělení
  • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice vykazování cash flow nebo jeho sledování

Program

  • Stávající úprava výkazu cash flow podle českých účetních předpisů
  • Stávající úprava výkazu cash flow podle IFRS – klíčové rozdíly oproti CAS
  • Potřebné informace a pomocné výpočty nutné pro sestavení výkazu
  • Provázání výkazu cash flow s ostatními výkazy (rozvaha, výsledovka, výkaz o pohybu vlastního kapitálu) aneb proč je výkaz o peněžních tocích důležitý a co z něho lze vyčíst

Přínosy

  • Lépe porozumíte právní úpravě a metodice sestavování výkazu cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
  • Zvládnete sestavit základní pomocné výpočty i výkaz jako takový
  • Budete moci včas naplánovat své aktivity a identifikovat informace potřebné pro výpočty a sestavení výkazu tak, abyste minimalizovali administrativní zátěž

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.

Termíny

Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů I.

18. 10. 2022 09:00–12:30
KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 800,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit