Regulace bank předepisuje nová pravidla a postupy pro poskytování úvěrů. Pravidla kapitálové přiměřenosti determinují náklad úvěru z pohledu regulatorního kapitálu. Vzrůstá komplexnost transakcí a rozšiřují se požadavky klientů i s ohledem na nové ekonomické prostředí (např. start-upy a nová ekonomika). Informace od klientů mohou být nepřesné, netransparentní či zmanipulované.

Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti úvěrových analytiků a dalších zaměstnanců banky, kteří jsou součástí vyhodnocování a schvalování korporátních úvěrů. Úvěrovému analytikovi či relationship manažerovi už dnes nestačí pouze základní znalosti finanční analýzy firem.

Účastníci programu získají kromě specifických znalostí pro hodnocení účetních závěrek firem i přehled o požadavcích na fungování banky z pohledu řízení rizik a kapitálu. Úvěrový analytik či další zaměstnanci banky tak budou mnohem lépe vybaveni na interakci s klienty, s oddělením řízení rizik či s požadavky a dotazy regulátora.

Náš vzdělávací program umožní účastníkům odhalovat manipulace s účetní závěrkou, rozkrýt důvody pro zahrnutí jednotlivých parametrů úvěrů do výpočtu rizikových nákladů (včetně nákladů na kapitál) a poskytne přehled o činnostech a procesech, které jsou v bance vykonávány v rámci poskytování úvěrů.  

Struktura programu:

ZÁKLADNÍ ČÁST:
Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
       1: Bankovní regulace oblasti poskytování a monitoringu úvěrů
       2: Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika

Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
       3: Analýza účetních výkazů
       4: Manipulace účetních výkazů
       5: Manipulace historických finančních informací a plánů

Modul III: Produkty poskytované korporátním klientům
       6: Charakteristika bankovních produktů

POKROČILÁ ČÁST:
       
7: Konsolidace v rámci sestavení účetních výkazů
       8: Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy
       9: Bankovní produkty ve finančních výkazech firem

Jednotlivé kurzy lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena vzdělávacího programu (kurzy 1–6) je 20 000 Kč bez DPH.

4. Manipulace účetních výkazů – WEBINÁŘ
4. Manipulace účetních výkazů – WEBINÁŘ
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 500,- CZK)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
5. Manipulace historických finančních informací a plánů – WEBINÁŘ
5. Manipulace historických finančních informací a plánů – WEBINÁŘ
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (6 800,- CZK)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů – WEBINÁŘ
1. Bankovní regulace v oblasti poskytování a monitoringu úvěrů – WEBINÁŘ
Mgr. Jiří Lakosil
I am interested in attending the training (3 500,- CZK)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika – WEBINÁŘ
2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika – WEBINÁŘ
Ing. Naďa Waldeckerová
I am interested in attending the training (3 500,- CZK)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance
6. Charakteristika bankovních produktů – WEBINÁŘ
6. Charakteristika bankovních produktů – WEBINÁŘ
Ing. Tomáš Zahradník, Ing. Pavel Jankulár
I am interested in attending the training (3 500,- CZK)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul III: Produkty poskytované korporátním klientům
3. Analýza účetních výkazů – WEBINÁŘ
3. Analýza účetních výkazů – WEBINÁŘ
Ing. Alice Koňáková, ACCA
I am interested in attending the training (3 500,- CZK)
ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou
7. Konsolidace v rámci sestavení účetních výkazů – WEBINÁŘ
7. Konsolidace v rámci sestavení účetních výkazů – WEBINÁŘ
Ing. Alice Koňáková, ACCA
I am interested in attending the training (4 500,- CZK)
POKROČILÁ ČÁST
8. Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy – WEBINÁŘ
8. Forenzní analýza účetních výkazů a manipulace s účetními výkazy – WEBINÁŘ

I am interested in attending the training (4 500,- CZK)
POKROČILÁ ČÁST
9. Bankovní produkty ve finančních výkazech firem – WEBINÁŘ
9. Bankovní produkty ve finančních výkazech firem – WEBINÁŘ
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
I am interested in attending the training (4 500,- CZK)
POKROČILÁ ČÁST