SCRUM – an agile approach for the enterprise environment
SCRUM – an agile approach for the enterprise environment
Rostislav Mayer
I am interested in attending the training (8 500,- CZK)
Během školení se naučíte základní přístupy SCRUM a další používané agilní metodiky. Zaměříme se i na použití agilního přístupu v enterprise prostředí při dodávce komplexních informačních systémů. V druhé polovině dne si prakticky vyzkoušíte všechny kroky realizované při agilním vývoji.
Leading SAFe – Scaled Agile Framework
Leading SAFe – Scaled Agile Framework
Rostislav Mayer
I am interested in attending the training (31 200,- CZK)
You will learn how to implement the agile approach in an enterprise environment using the SAFe framework. We will focus on team cooperation and cooperation in programme and portfolio management, in line with the SAFe pillars and scaled agile principles. The training course also includes practical exercises in planning programme increments and coordinating a number of agile release trains (ART).
Agilní metody v enterprise prostředí – Spotify, SAFe
Agilní metody v enterprise prostředí – Spotify, SAFe
Rostislav Mayer
I am interested in attending the training (8 500,- CZK)
Během školení na naučíte, jak aplikovat agilní přístupy v enterprise sféře při dodávce komplexních informačních systémů dle frameworku Spotify a SAFe. Zaměříme se na koordinační aktivity mezi týmy, plánování společných deliverables a nové role na programové a portfolio úrovni.
Role architektury v agilní firmě
Role architektury v agilní firmě

I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
Cílem školení je zaměřit se na oblast architektury v agilní organizaci. Principy okolo agilního manifestu říkají: Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů. Jak se vypořádat s principem decentralizace rozhodovacích pravomocí a rolí enterprise architektury? Jaké poslání má solution/systém architektura v agilní organizaci?
SAFe – Online Training courses
SAFe – Online Training courses
Rostislav Mayer
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)