During the courses, we will cover current labour law issues, useful tips and guidance, and highlight the latest judicial and administrative findings. We will also focus on HR analytics and reporting and the employee experience.

Who are the intended participants?

  • HR staff
  • Members of statutory bodies and top management
  • Company lawyers and employees dealing with compliance matters

The training course will focus on practical issues and difficulties that employers face

Register for two or more training sessions from the HR Academy cycle at once and get a discount.

  • Two sessions: 5% discount on the price of both sessions
  • Three sessions: 10% discount on the price of all sessions
  • Four sessions: 15% discount on the price of all sessions
  • Five or more sessions: 20% discount on the price of all sessions
HR Academy: Personal data processing and employee monitoring possibilities
HR Academy: Personal data processing and employee monitoring possibilities
Mgr. Bc. Kateřina Randlová, Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
Monitoring employees and handling their data are bound by strict rules. By their violation an employer is liable to serious penalties. The training will guide you through this complex area. We will share practical experience and observations relating to the latest decisions of regulatory authorities. We will also focus on the impacts of the GDPR.
HR Academy: Problematic employment terminations
HR Academy: Problematic employment terminations
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová, Mgr. Václav Bělohoubek
I am interested in attending the training (2 500,- CZK)
Terminating employment relationships is one of an employer’s most difficult tasks, bound by strict legislative requirements and case law to be complied with. Terminating employment relationships incorrectly, employers face the risk of prolonged litigation and significant costs. In the training course, we will share practical experience and advise you on how to avoid most frequent mistakes.
HR Academy: Risks associated with outsourcing – how to avoid misclassification of employees as independent contractors
HR Academy: Risks associated with outsourcing – how to avoid misclassification of employees as independent contractors
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová, Mgr. Václav Bělohoubek
I am interested in attending the training (2 500,- CZK)
Outsourcing that has been set up correctly can form a useful tool, however, it is bound by strict legal regulation. There is a very fine dividing line between legal outsourcing and the misclassification of employees as independent contractors or obscure agency employment subject to millions in fines.
HR Academy: Employing foreigners and posting workers abroad – practical issues
HR Academy: Employing foreigners and posting workers abroad – practical issues
Ing. Tereza Chovanec Králová, JUDr. Barbora Cvinerová, Mgr. Václav Bělohoubek
I am interested in attending the training (2 500,- CZK)
The current situation in the job market is forcing employers to look for labour abroad. Employing foreigners, however, entails a number of duties. We will summarise these for you, and share our experience with the necessary permits and administrative authorities’ practices. We will also look into the posting of workers abroad, both as a provision of services and within multinational groups.
HR data – analysis and reporting
HR data – analysis and reporting
Martin Matějka
I am interested in attending the training (6 800,- CZK)
Decision-making based on data rather than intuition may be applied in managing human resources as well. Analysing HR data will help you identify opportunities for improving existing processes and procedures. The training course focuses on the principles of systematically working with data, the definition of HR metrics, and the technical knowledge required for basic data analysis.
HR Academy: Home office, business trips and other issues related with the place of work
HR Academy: Home office, business trips and other issues related with the place of work
Mgr. Bc. Kateřina Randlová, Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
In our modern technology times, it is no longer a problem to work full-time from home, a café or anywhere with network coverage. As part of our training course, we will advise you on how to introduce a home office policy that will minimise the related legal risks, but also focus on other cases of work performed outside of common workplace.
HR Academy: Latest developments in labour law – recent jurisprudence and legislation
HR Academy: Latest developments in labour law – recent jurisprudence and legislation
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová, Mgr. Václav Bělohoubek
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
Keeping up with legislative changes in labour law is not easy. Case law, often addressing situations not expressly provided for by law, also plays an important role. Our training course will thus acquaint you with the most important matters that have recently occurred in the labour law arena.
HR Academy: Basic labour-law knowledge requirements for HR staff and management
HR Academy: Basic labour-law knowledge requirements for HR staff and management
Mgr. Romana Szuťányi, Mgr. Bc. Kateřina Randlová, JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 500,- CZK)
How to handle employee recruitment, how to deal with employees in the course of their employment relationship and how to address various difficulties? As part of our training course, we will provide a basic overview of Czech labour law, focus on frequent mistakes, and recommend practical procedures.
HR Academy: Employee remuneration and equal treatment
HR Academy: Employee remuneration and equal treatment
Mgr. Bc. Kateřina Randlová, Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
In a period of low unemployment, employers have no choice but to motivate their employees by attractive remuneration. However, in setting up remuneration schemes it is necessary to respect a great deal of legal restrictions. The obligation to ensure equal treatment also forms a significant constraint. We will advise you on how to approach employee remuneration and how to minimise the risk of sanct
Employee experience management
Employee experience management
Kateřina Coops
I am interested in attending the training (6 800,- CZK)
As we manage the expectations and experience of our customers, today, great emphasis has been put on the positive experience of our employees. Only in this manner can we provide the best services and create competitive products.
HR Academy: How to effectively communicate employee dismissals
HR Academy: How to effectively communicate employee dismissals
Mgr. Jan Vojtko
I am interested in attending the training (4 500,- CZK)
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce - BRNO
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce - BRNO
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
V dnešní době moderních technologií již není problém plnohodnotně pracovat z domova, v kavárně nebo kdekoliv, kde je signál. V rámci školení vám poradíme, jak přistupovat k home office, aby byla minimalizována související právní rizika, a zaměříme se i na další případy výkonu práce mimo běžné pracoviště.
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru - BRNO
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru - BRNO
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
Ukončení zaměstnávání představuje jeden z nejtěžších úkolů zaměstnavatele – je potřeba vyhovět přísným požadavkům právních předpisů i soudní judikatury. Nesprávným ukončením pracovního poměru zaměstnavatel riskuje vleklý soudní spor a rozsáhlé finanční náklady. Během školení se s vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a poradíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců - OSTRAVA
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců - OSTRAVA
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
Monitoring zaměstnanců i nakládání s jejich údaji jsou svázány přísnými pravidly. Za jejich porušení hrozí zaměstnavateli citelné sankce. Školení vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti a postřehy z aktuálních rozhodnutí kontrolních orgánů. Zaměříme se i na dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání -OSTRAVA
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání -OSTRAVA
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
I am interested in attending the training (2 000,- CZK)
Správně nastavený outsourcing může být velmi užitečným nástrojem, je však svázán přísnou právní regulací. Mezi legálním outsourcingem a švarcsystémem či zastřeným agenturním zaměstnáváním, za které hrozí milionové pokuty, vede velmi tenká hranice.
Amendment to Labour Code focused on new annual leave concept, other innovations in 2020
Amendment to Labour Code focused on new annual leave concept, other innovations in 2020
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová, Mgr. Václav Bělohoubek
I am interested in attending the training (2 500,- CZK)
The Chamber of Deputies is currently examining the draft of a major amendment to the Labour Code that should become partly effective as of 1 July 2020. However, other major changes are taking place in the labour-law field this year as well. The Czech Republic is also preparing for significant European legislative changes that will greatly affect Czech employers.